Belangrijk is kennis te nemen van wat er echt leeft bij de burgers. Ik hecht er dan ook veel waarde aan om onder de mensen te komen en te luisteren. Nog meer dan ooit wil ik extra jobs helpen mogelijk maken. Ook de limburgse mobiliteit verdient mijn aandacht. Een aantal dossiers verdienen daar eindelijk een oplossing.

Activiteiten

Gemeenteraadscommissie budget

Lees verder

Gemeenteraad

Lees verder

Gemeenteraadscommissie OCMW

Lees verder

Nieuwjaarsreceptie stad en OCMW

Lees verder

Nieuwjaarsbrunch Open Vld Dilsen-Stokkem 2017

Lees verder

Feest met de burgemeester 2017

Lees verder
Recente nieuwsberichten Meer nieuws

Akkoord over Witboek BRV

De vorige Vlaamse regering, 2009-2014 startte met de opmaak van een Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Dit plan zou een nieuwe…

De 'Codextrein': Vlaamse regering hecht goedkeuring aan het ontwerp van decreet

Dit ontwerp van decreet wijzigt heel wat bestaande decreten met betrekking tot het vergunningenbeleid en tracht te komen tot meer…

Parlementair werk

Foto's

Contact