Belangrijk is kennis te nemen van wat er echt leeft bij de burgers. Ik hecht er dan ook veel waarde aan om onder de mensen te komen en te luisteren. Nog meer dan ooit wil ik extra jobs helpen mogelijk maken. Ook de limburgse mobiliteit verdient mijn aandacht. Een aantal dossiers verdienen daar eindelijk een oplossing.

Activiteiten

Gemeenteraad

Lees verder

Gemeenteraad

Lees verder

Gemeenteraad

Lees verder

Gemeenteraad

Lees verder
Recente nieuwsberichten Meer nieuws

Prettige zomervakantie!

Met het einde van het parlementaire werkjaar in zicht, wil ik je alvast een prettige zomervakantie toewensen! Het was zowel op…

Nieuws uit politiezone Maasland

Op de politieraad van 29 juni werden de functie van één hoofdinspecteur algemene steundienst en 7 betrekkingen inspecteur vacant…

Parlementair werk

Foto's

Contact