Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken

Begeleidingsmaatregelen voor rode (landbouw)bedrijven

Deel: LinkedIn

De Vlaamse regering besliste op 23 april 2014 in het kader van de Europese Instandhoudingsdoelen (IHD) om een beleid uit te stippelen dat economie en ecologie moest verzoenen, en dit op het vlak van stikstofdepositie.

Men zou dan intussen de vergunningverlening tijdelijk verstrengen. Het gevolg was de introductie van een significantiekader voor de passende beoordeling van ammoniak-uitstotende bedrijven. Deze bedrijven dragen bij aan de stikstofdepositie op een speciale natuurbeschermingszone (SBZ) of Natura 2000-gebied.

De bedrijven werden, naargelang hun stikstofdepositie, ingedeeld in drie categorieën (groen, oranje, rood). In de vergadering van de commissie Leefmilieu van 10 januari 2017 stelde de minister dat voor het flankerend beleid betreffende de rode bedrijven de inrichtingsnota van 30 januari 2015 onverkort uitgevoerd moet worden.

Via een recente schriftelijke vraag ondervroeg ik de minister over deze flankerende maatregelen voor de rode bedrijven. Volgen de minister zijn er op dit ogenblik 54 bedrijven, waaronder 14 in Limburg, met een bijdrage van meer dan 50% aan de kritische depositiewaarde (rode bedrijven). Het overzicht voor gans Vlaanderen vindt u hier.

De rode bedrijven kunnen een beroep doen op vergoedingen om hun bedrijf te laten doorlichten. Van de door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) bezochte bedrijven zijn er momenteel 24 aanvragen voor de vergoeding voor het berekenen van de impactscore en 8 aanvragen voor de vergoeding voor het bedrijfsoriënterend onderzoek. De VLM begeleidt momenteel tevens 8 landbouwbedrijven bij het aanvragen van een flankerende maatregel: 3 aanvragen voor vrijwillige bedrijfsverplaatsing, 3 aanvragen voor vrijwillige bedrijfsbeëindiging, 1 aanvraag voor bedrijfsreconversie en 1 aanvraag voor koopplicht (de Vlaamse overheid is in bepaalde gebieden en onder bepaalde voorwaarden verplicht onroerende goederen aan te kopen die haar door de eigenaars worden aangeboden).

Nog volgens de minister, zijn er momenteel geen bedrijven effectief gestopt of verplaatst.

Ondertussen zijn er wel oranje bedrijven gestopt, echter niet in het kader van de programmatische aanpak stikstof.

Indien u op de vraag klikt kunt u de volledige vraag lezen. Hetzelfde geldt voor het antwoord.