Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken

Bewakingscamera's tegen overlast

Deel: LinkedIn

​Net zoals andere politiezones wordt ook Dilsen-Stokkem regelmatig geconfronteerd met overlast, gaande van vandalisme, lawaaioverlast en sluikstorten, tot alcohol en drugs.

Op verschillende plaatsen zijn dergelijke terugkerende overlastfenomenen een probleem. Vooral in de zomermaanden noteren we een opmerkelijke stijging van het aantal meldingen. Daarom nam de stad het initiatief om dit terugkerend fenomeen structureel aan te pakken.

Onbemande bewakingscamera’s hebben hun nut reeds bewezen in diverse politiezones, waar overlastlocaties worden opgevolgd met camerabewaking. De stad gaat nu onderzoeken of het inzetten van bewakingscamera’s het overlastprobleem doet afnemen en op die manier een ondersteuning kan betekenen voor de werking van de politiezone. De gemeenteraad gaf een gunstig advies en delegeerde het schepencollege om verdere uitvoering te geven aan de realisatie van het project. De eerste camera’s zijn inmiddels geplaatst.