Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken

De Limburgse fruit- en groentesector....

Deel: LinkedIn

...weerhoudt mijn blijvende aandacht

De fruit- en groenteteelt lijdt al enkele jaren zeer sterk onder het Russisch embargo en onder het noodweer dat zich inmiddels enkele keren heeft voorgedaan. Recent stelde ik hieromtrent enkele schriftelijke vragen.

Uit de antwoorden van de minister blijkt dat er nog veel werk aan de winkel is. Ik blijf erop toezien dat:

  • het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) toenemend blijft investeren in exportpromotie
  • de telers optimaal begeleid worden zowel op het vlak van teelttechniek als op managementvlak
  • de minister verder actieplannen (bv. Fruit op School) blijft uitwerken en meer zal inzetten op onderzoek, ontwikkeling en innovatie
  • de vergunningsplicht voor constructies voor gewasbescherming verder zal versoepelen

Enkele opmerkelijke cijfers, geplukt uit de antwoorden van de minister:

  • 1. Uitbetaalde bedragen voor groen oogsten/niet oogsten (periode 18/8–3/9/2014).
Teelt Uitbetaald bedrag (euro)
Appels 2.428.971,13
Peren 2.700.442,70
Vollegrondgroenten 77.861,3
Glasgroenten 11.708,53
  • 2.Exportcijfers (in ton) van appelen, peren, vers fruit en verse groenten van Vlaanderen naar Estland, Litouwen, Letland, Polen en Wit-Rusland voor de jaren 2014 en 2015 (de export stijgt vooral naar Letland en Litouwen, Wit-Rusland is blijkbaar in vrije val)
export (in ton) Estland Litouwen Letland Polen Wit-Rusland
appelen
2014 689 1.393 1.306 478 1.678
2015 536 4.709 7.679 3.811 754
peren
2014 2.435 17.478 9.679 8.836 16.474
2015 1.784 34.987 37.689 6.943 4.459
vers fruit (incl. appelen en peren)
2014 5.415 21.920 21.863 50.703 24.460
2015 2.784 46.390 63.510 46.390 5.503
verse groenten
2014 179 1.285 1.721 8.767 3.739
2015 248 4.806 7.942 4.806 561

De vragen en antwoorden i.v.m. de crisis in de fruitsector vindt u hier: vr1 antw1, vr2antw2, vr3antw3, vr4antw4

[1] Groen oogsten is het oogsten van de totale hoeveelheid niet afzetbare producten op een bepaalde oppervlakte voordat de normale oogst van start gaat