Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken

Nieuwe regelgeving leegstand, verwaarlozing en ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring

Deel: LinkedIn

Momenteel onderzoeken we in onze gemeente hoe we een passend antwoord kunnen bieden op het woonbeleid.

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering definitief tot wijziging en opheffing van diverse besluiten over wonen, wat betreft leegstand, verwaarlozing en ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring en de technische normen voor sociale woningbouw. De lokale besturen krijgen vanaf nu de volledige beleidsvrijheid om zelf te bepalen of ze rond leegstand een beleid wensen te voeren en ze kunnen daar zelf invulling aan geven. De Vlaamse regelgeving rond verwaarlozing van woningen en gebouwen is beperkt tot een strategisch kader op hoofdlijnen. Het (eventueel) inventarisbeheer wordt aan de gemeenten toevertrouwd. Bij ongeschiktheid en onbewoonbaarheid van woningen treedt het Vlaamse Gewest pas op voor zover er geen gemeentelijke heffing bestaat die aan welbepaalde voorwaarden voldoet.

Meer informatie over de wijziging en opheffing van diverse besluiten over wonen, wat betreft leegstand, verwaarlozing en ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring vindt u hier.