Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken

Noodweer in Limburg

Deel: LinkedIn

Een oproep tot administratieve vereenvoudiging

Op 9/11/2016 ondervroeg ik de minister-president via een actuele vraag in de plenaire vergadering over het uitblijven van de uitvoeringsbesluiten voor schadevergoedingen ten gevolge van hagel, windhoos en rukwinden op 23 juni en 23 juli 2016.

De Vlaamse Regering heeft de langdurige overvloedige regenval en overstromingen die plaatsgevonden hebben van 27 mei tot 26 juni 2016 op het grondgebied van alle Vlaamse provincies, erkend als algemene ramp bij besluit van 7 oktober 2016. Ik was echter verbaasd dat de stormen van die twee vernoemde dagen tot op heden zich nog maar in de erkenningsfase bevonden. Blijkbaar moeten de getroffenen die zowel de overvloedige regenval als de stormen (hagelbuien, rukwinden) over zich heen kregen, twee aparte dossiers indienen. Ik betreur dit ten stelligste. Dat is immers voor de administratie omslachtiger en voor de burgers onduidelijker. Ik ben een fervent voorstander van administratieve vereenvoudiging en het gelijktijdig laten lopen van de erkenningsdossiers had aan de getroffenen meer duidelijkheid gegeven.

De volledige tekst van deze actuele vraag vindt u hier.

Meer details over de tussenkomsten van het Rampenfonds naar aanleiding van het noodweer in juni van vindt u dan weer in het antwoord van de minister-president op mijn schriftelijke vraag van 10/10/2016. Heel belangrijk om weten is dat de getroffenen tot en met 31 januari 2017 de tijd hebben om hun schadedossier in te dienen. De eerste betalingen van schadevergoedingen kunnen dan volgens de minister-president verwacht worden in het voorjaar van 2017. Alle nodige informatie en toelichting voor de getroffenen staat op de website van het Vlaams Rampenfonds (zie https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds). Daarop staan ook een uitgebreide gebruikershandleiding en modelformulieren, alsook de contactgegevens van het Vlaams Rampenfonds.