Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken

Rioleringswerken in de Tienstraat

Deel: LinkedIn

De Tienstraat in Rotem is een kleine zijweg van de Hoogbaan en is gelegen in woongebied. Voorbij de parking van het kerkhof waren echter nog geen aangepaste nutsleidingen, reden waarom de stad initiatief nam om hier het nodige te doen.

Er werd overleg gepleegd met de respectievelijke eigenaars van de bouwkavels met verzoek een deel van de grond over te dragen aan het openbaar domein voor de aanleg van de nutsleidingen.

Op de gemeenteraad van 13 maart 2017 werd een samenwerkingsovereenkomst tussen Infrax en de stad Dilsen-Stokkem goedgekeurd, waarbij Infrax werd aangeduid als bouwheer en trekker van het dossier.

Buro Landschapsplanning uit Maaseik zorgde voor de plannen en de lastenboeken. Inmiddels werd een aanbestedingsprocedure georganiseerd. De firma Wegenbouw van de Kreeke, was de enige inschrijver en kreeg de opdracht gegund. De kosten worden geraamd op 336.900,00 excl. btw waarvan 233.919,17 excl. BTW ten laste van het stadsbestuur conform de samenwerkingsovereenkomst; De kosten worden gefinancierd deels met eigen middelen deels met middelen uit het saldo van de trekkingsrechten bij Infrax.

De werken starten wellicht nog in het najaar.