Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken

​SALK-subsidies voor duurzame sociale tewerkstelling

Deel: LinkedIn

In het kader van het behoud van bestaande tewerkstelling, werd binnen het SALK (Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat) een actiepunt goedgekeurd dat de koppeling legt tussen jobcreatie voor kansengroepen en personen met een arbeidsbeperking en het onderhoud van toeristisch-recreatieve infrastructuur.

“Voor 2014 werden de middelen reeds eerder toegekend, maar nu heeft de Vlaamse Regering ook de subsidies voor de resterende 4 jaar, van 2015 tot en met 2018, definitief vastgelegd voor de projecten ‘Parkrangers’ en ‘Onderhoud fietsroutenetwerk’”, zegt Vlaams parlementslid Lydia Peeters.

Het project ‘Parkrangers’ voorziet in de tewerkstelling van 36 groenarbeiders die worden ingezet binnen de drie Limburgse Regionale Landschappen, en meer bepaald bij de maatwerkbedrijven De Winning Maatwerk vzw en Arbeidscentrum De Wroeter vzw.

Bij het project ‘Onderhoud fietsroutenetwerk’ worden in totaal 12 werknemers tewerkgesteld bij de maatwerkbedrijven De Biehal STC vzw en bij Arbeidscentrum De Wroeter vzw.

De totale jaarlijkse kostprijs voor beide projecten bedraagt 1 miljoen euro. Over een periode van 5 jaar voorziet het SALK in een budget van 5 miljoen euro, waarvan Vlaanderen 1,5 miljoen euro draagt en de provincie Limburg 3,5 miljoen euro. De toegewezen middelen mogen uitsluitend gebruikt worden in het kader van de betrokken dienstverlening en de verduurzaming van de sociale tewerkstelling. De coördinatie is in handen van het provinciebestuur van Limburg.