Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken

Stad Dilsen-Stokkem verkoopt 11 bouwkavels

Deel: LinkedIn

Betaalbare bouwkavels en wonen in eigen streek zijn items waar het stadsbestuur op blijft inzetten. De stad verkoopt eigen kavels maar ook kavels van andere openbare besturen in het kader van een samenwerkingsovereenkomst;

Recent heeft het college van burgemeester en schepenen het licht op groen gezet voor een nieuwe procedure tot verkoop van betaalbare bouwkavels. In totaal gaat het om 11 bouwkavels:

•2 kavels voor halfopen bebouwing gelegen in de verkaveling ‘Hoogbaan’, eigendom van OCMW Tongeren.

•7 kavels voor halfopen bebouwing gelegen in de verkaveling ‘Kersenweg’ en eigendom van Kerkfabriek Stokkem.

•1 kavel voor open bebouwing gelegen in de verkaveling ‘Achter de secretariswoning’, eigendom van de stad.

•1 kavel voor open bebouwing gelegen in de verkaveling ‘hoek Borreshoefstraat / Roggestraat’, eveneens eigendom van de stad;.

De inschrijvingstermijn voor deze kavels loopt van maandag 06 maart 2017 t.e.m. dinsdag 04 april 2017.

De gronden worden verkocht aan een vaste prijs van 120€/m², dit overeenkomstig het reglement toewijzingsnormen goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 11 april 2002.

Voor bijkomende informatie over de verkavelingsvoorschriften, het reglement toewijzingsnormen en het officieel inschrijvingsformulier, kan u terecht aan het omgevingsloket of via de website http://www.dilsen-stokkem.be/index.php/stedebouw/gronden-te-koop