Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken

Stad plaatst bijkomende camera's tegen overlast

Deel: LinkedIn

Momenteel worden er in Dilsen-Stokkem op zes verschillende locaties bewakingscamera’s geïnstalleerd in de strijd tegen overlast.

Burgemeester Lydia Peeters: “Net zoals in andere politiezones worden ook wij te vaak geconfronteerd met overlast, gaande van vandalisme, lawaaioverlast en sluikstorten tot alcohol en drugs. Op verschillende specifieke plaatsen zijn dergelijke terugkerende problemen van overlast gekend.”

Vooral in de zomermaanden viel er een opmerkelijke stijging van het aantal meldingen te noteren. Vandaar dat de stad vorig jaar het initiatief nam om dit terugkerend fenomeen op een gestructureerde wijze aan te pakken.

“Omdat het in de praktijk met de beschikbare middelen niet haalbaar is om alle probleemlocaties permanent op te volgen, gingen we na of er andere oplossingen waren die de politie konden helpen”, aldus burgemeester Peeters. “Onbemande bewakingscamera’s hebben hun nut al bewezen in andere politiezones waar bepaalde locaties worden opgevolgd met camerabewaking.”

In 2016 heeft de stad aan de hand van een proefproject op twee locaties (parking zwembad/sporthal Rotem en parking sporthal Elen) onderzocht of het inzetten van bewakingscamera’s het probleem van de overlast kon doen dalen en een ondersteuning kon betekenen voor de wijkwerking van de politiezone Maasland.

Burgemeester Peeters: “Het proefproject werd positief geëvalueerd door de politie en het stadsbestuur, waarna de gemeenteraad in januari het licht officieel op groen zette. In samenspraak met de politie werden zes locaties geselecteerd. Inmiddels hebben we de camera’s aangeschaft en is de installatie ervan gestart.”

Het gaat om volgende locaties:

- de Zavel: omwille van samenscholing met veel afval en overlast naar de buurt toe

- speelplein Graanwijk: omwille van veel vandalisme aan de speeltoestellen en het gebouw

- speelplein Saalweg: omwille van vandalisme en samenscholing met overlast naar de buurt toe

- omgeving centrumplein, administratief centrum: omwille van het nieuwe plein, de centrale locatie, evenementen, …

- omgeving ’t Kempken, serviceflats, parking Langs De Graaf: omwille van het veiligheidsgevoel van de bewoners na enkele inbraken, hangjongeren rond de gebouwen, …

- containerpark: omwille van inbraken

De aanschaf van deze bijkomende camera’s kostte zo’n 7.000 euro.