Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken

Verhoging maaltijdcheques vanaf 1 januari 2017

Deel: LinkedIn

​Met ingang van 1 januari 2017 verhoogt het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem de maaltijdcheques voor haar medewerkers van 5 naar 6 euro per gewerkte dag.

De eigen inbreng van de werknemer blijft geplafonneerd op 1,09 euro en de bijdrage van de werkgever, met name het stadsbestuur, zal met 1 euro stijgen van 3,91 euro naar 4,91 euro. Dit voorstel werd zopas goedgekeurd op de gemeenteraad van september.

Het stadsbestuur voert een modern en efficiënt personeelsbeleid en verwacht op haar beurt ook veel van haar medewerkers. Een optimale dienstverlening staat centraal in onze organisatie. De burger moet op een klantgerichte en deskundige manier geholpen worden en het zijn de medewerkers die dit moeten uitdragen en verwezenlijken. Veel aandacht gaat naar overleg en communicatie, maar met deze maatregel wilt het stadsbestuur ook via een extra beloning haar waardering uiten naar het voltallig personeel. De verhoging van de maaltijdcheques kost het stadsbestuur zo’n 32.000 euro extra per jaar. Ook het OCMW zal dezelfde verhoging doorvoeren in 2017.