Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken

VIPA, financiering van ziekenhuizen

Deel: LinkedIn

Als agentschap van de Vlaamse overheid verleent het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) financiële steun aan welzijns- en gezondheidsvoorzieningen die infrastructuurwerken willen uitvoeren.

Onlangs kreeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Lydia Peeters een antwoord op haar vraag over de VIPA-financiering van de verzorgingsvoorzieningen in casu ziekenhuizen in Vlaanderen.

De bevoegde minister antwoordde dat voor de periode 2006-2014 het VIPA 65 principiële akkoorden verleende. 14 principiële akkoorden (21 %) werden toebedeeld aan Limburgse ziekenhuizen voor een totaal bedrag van 108.357.9445 euro. Dit bedrag vertegenwoordigt slechts 7,6 % van het totale goedgekeurde bedrag in Vlaanderen. West-Vlaanderen scoort hier het hoogst met 37,8% (13 initiatieven).

De hoogste bedragen met een principieel akkoord werden in Limburg toegekend aan het Algemeen Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik (48 miljoen euro), het AZ Sint-Franciskusziekenhuis in Heusden-Zolder (15,6 miljoen euro) en het Psychiatrisch Centrum Ziekeren in Sint-Truiden (10,4 miljoen euro).

Op haar vraag welke criteria de minister zal hanteren in geval van budgettaire beperkingen om te bepalen welke initiatieven als eerste financiële middelen zouden toebedeeld krijgen, antwoordde de minister dat alle middelen voor de initiatieven die al een principieel akkoord bekwamen zijn opgenomen in de begroting.