Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken

Wachten op Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Deel: LinkedIn

De Vlaamse regering werkt momenteel aan het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV), dat de krachtlijnen zal schetsen voor het toekomstig ruimtelijk beleid.​ De Vlaamse Regering heeft dit proces opgestart op 28 januari 2011...

De vorige Vlaamse regering 2009-2014 had de intentie om in opvolging van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, welk dateert van 1998, een nieuw Beleidsplan Ruimte Vlaanderen op te maken. In januari 2011 werd het startsein gegeven voor de opmaak van een Groenboek BRV. Op 4 mei 2012 werd dit groenboek BRV onder de naam "Vlaanderen 2050: mensenmaat in een metropool?" goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dit groenboek zou als discussiedocument, met 11 sleutelkwesties, dienen voor de verdere uitwerking van het gewenste ruimtelijk beleid. Het lag in de intentie van toenmalig minister voor ruimtelijke ordening, Phillipe Muyters, om medio 2013 een witboek te presenteren. Zo ver kwam het niet...

De huidige Vlaamse regering 2014-2019 nam zich dan het voornemen om deze legislatuur een BRV definitief goed te keuren. Eind 2014 werd het startsein gegeven voor de finale fase van het BRV...Eind 2015 volgde een ambtelijke werktekst witboek BRV.

2016 zou het jaar van de doorbraak worden, zo kondigde minister Schauvliege eind 2015 aan... Het ontwerpwitboek werd een eerste keer binnen de Vlaamse regering besproken in juli 2016. Thans, eind november 2016, is er nog steeds geen goedgekeurd witboek. Er is met andere woorden nog steeds geen consensus over de strategische krachtlijnen voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling voor de komende decennia. Termen als ruimtebeslag, ruimte-inname, verhardingsgraad en betonstop, worden op zeer ongenuanceerde wijze door elkaar gebruikt.

Verder laat ook de uitwerking van de conceptnota woonuitbreidingsgebieden op zich wachten. Met deze conceptnota van mei 2015 werd aangekondigd dat de minister voor het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden wenst te werken met positieve en negatieve lijsten; Hiermee zouden slecht gelegen woonuitbreidingsgebieden bevroren worden, dit na inspraak met de lokale besturen. Maar vandaag, 1,5 jaar later, is er nog steeds niks beslist. Onzekerheid is troef...