Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken

Werkbezoek Californië

Deel: LinkedIn

Californië is toonaangevend op het vlak van klimaat- en energiebeleid. Tegelijk realiseren zij een hoge economische groei, samen met een lage werkloosheidsgraad. Met de commissie Leefmilieu, Natuur, Energie & Ruimtelijke ordening, trokken we op werkbezoek naar Californië met de bedoeling inspiratie op te doen op het vlak van energiepolitiek en klimaatopwarmingsproblematiek.

Het meeste kenmerkende van de Californische aanpak is een goed uitgewerkt systeem van energieprestatienormen. Dit vormt er de kern van het klimaatbeleid. Deze aanpak erkent dat er vele manieren zijn om de economie tegen de laagste prijs koolstof-arm te maken. Verwacht wordt dat energieprestatienormen aangevuld met doelgerichte maatregelen, subsidies en consumentenvoorlichting, instaan voor 80% van de vermindering van de uitstoot van de broeikasgassen. De overheid bepaalt niet hoe de normen gehaald moeten worden. Er is flexibiliteit die er voor zorgt dat bedrijven worden aangemoedigd om te zoeken naar creatieve oplossingen tegen een lage kostprijs. Door een Cap- en Tradeprogramma, welk een limiet oplegt aan de productie van broeikasgassen, wordt er ook voorzien in een handel in emissierechten. Ook dit spoort producenten aan om te zoeken naar creatieve oplossingen en nieuwe technologieën die broeikasgasuitstoot beperken.

Met de commissie brachten we onder meer een bezoek aan de Stanford University toonaangevend inzake wetenschappelijk onderzoek, en kregen we meer uitleg op het Berkeley Energy and Climate Institute en het center voor Law & the Environment over de energie-uitdagingen. Op politiek vlak hadden we in Sacramento een meeting met de minister van leefmilieu Rodriquez en een ontmoeting met de commissieleden energie. Ook aan het stadsbestuur van San Francisco, de NASA en het EDF werd een bezoek gebracht. Verder werden ook private instellingen en bedrijven in Sillicon Valley bezocht, waaronder een gigantisch windmolenpark (met 4000 windmolens waarvan de oudste dateert van de jaren 70), het hoofdkwartier PG&E (Pacific Gas & Electricity), Impossible Foods (voor kunstmatig vlees om de veestapel te doen afbouwen) en aan Silver Spring Networks over iT-oplossingen met het oog op 'smartcities'.

Ook natuur en landbouw kreeg aandacht. We bezochten één van de vele parken, meer bepaald het Muir Woods National Park, waar ranger Emily Levine ons uitleg gaf over de visie en werking van nationale parken. Omwille van de bosbranden kon het oorspronkelijk voorziene bezoek aan Napa County niet doorgaan. In plaats daarvan kregen we informatie over duurzame wijnbouw, bodembescherming en waterverbruik van de leden van The Wine Institut in Wente en van Jean-Pierre Wolff, Belgische wijnbouwer in Californië.

Betreffende elektrisch en autonoom transport en batterijentechnologie konden we nuttige informatie krijgen en werd een bezoek gebracht aan marktleider Tesla.

Het was alleszins een boeiend en leerrijk werkbezoek.