Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie

Eedaflegging

Overzicht

Lydia Peeters legt de eed af als minister van Financiën, Begroting en Energie.

Deel: