Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken

Huldiging personeelsleden stadsbestuur

Overzicht

Op vrijdag 20 november werden de personeelsleden van het stadsbestuur die in 2015 met pensioen gingen (of gaan) en 25 jaar in dienst zijn in de bloemetjes gezet door het voltallig college van burgemeester en schepenen en de secretaris.

Deel: