Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken

Netwerkavond Stedelijke Humaniora en Basisonderwijs

Overzicht

Op donderdag 28 januari vond de jaarlijkse contactavond van de Stedelijke Humaniora met het regionaal basisonderwijs plaats. Thema van de avond was het innovatieve gebruik van tablets tijdens de lessen aan de SHD.

Deel: