Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken

Start omgevingsloket in Dilsen-Stokkem!

Overzicht

​Op 23 februari is het Omgevingsdecreet officieel in werking getreden. Slechts 4 gemeenten in Vlaanderen waren er klaar voor, en Dilsen-Stokkem is er één van. De eerste aanvragen aan het Omgevingsloket werden dan ook in the picture gezet!

Deel: