Viceminister-president van de Vlaamse Regering
Vlaams minister van Begroting, Financiën, Energie, Cultuur, Media en Jeugd

Werkbezoek Dilsen-Stokkem en Sittard-Geleen

Overzicht

Op 11 juli ontvingen de burgemeester en schepenen hun collega’s van de Nederlandse buurgemeente Sittard-Geleen voor een officieel werkbezoek. Er werd nader kennis gemaakt en afgetoetst op welke vlakken er in de toekomst verdere samenwerking mogelijk is.

Deel: