Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken

Maatregel corona-virus: uitstel van vier maanden in termijnen voor rijopleidingen, rijexamens en terugkommomenten

Deel: LinkedIn

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) heeft in een Ministerieel Besluit de aanpassingen bepaald inzake de rijopleidingen, waaronder het praktijk-rijexamen, het terugkommoment en de nascholing in het kader van vakbekwaamheid. Deze aanpassingen kaderen in de noodmaatregelen inzake mobiliteit. De Vlaamse regering had vorige week al beslist om vanaf 16 maart alle scholingen op te schorten om het coronavirus niet verder te verspreiden.

Personen waarvan het voorlopig rijbewijs verstrijkt of die het terugkommoment niet tijdig kunnen volgen in deze periode, krijgen geen sanctie maar worden nu in de mogelijkheid gesteld om hier alsnog aan te voldoen binnen een termijn van vier maanden te rekenen vanaf het opheffen van de noodmaatregelen”, aldus minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Dit kadert in de noodmaatregelen inzake mobiliteit.”

Termijn praktijkexamen ivm rijbewijs: met 4 maanden verlengd

  • 1)Voor iemand die slaagde voor zijn theoretisch examen en waarvan het einde van de geldigheid van de drie jaar valt in de periode van de noodmaatregelen wordt de termijn verlengd met 4 maanden te tellen vanaf het einde van de noodmaatregelen.
  • 2)Vervalt uw voorlopig rijbewijs in de periode vanaf 16 maart 2020 tot en met de einddatum van de noodmaatregelen? Dan wordt de termijn voor het afleggen van het praktijkexamen verlengd met 4 maanden te tellen vanaf het einde van de noodmaatregelen.
  • 3)Volgde je lessen in de rijschool en ligt het einde van de geldigheid van de drie jaar in de periode van de noodmaatregelen ook dan wordt de termijn verlengd met 4 maanden te tellen vanaf het einde van de noodmaatregelen.
  • 4)Ook wordt de termijn verlengd met 4 maanden te tellen vanaf het einde van de noodmaatregelen voor diegene die geslaagd was in de proef op een terrein buiten het verkeer en waarvan de geldigheidsduur van één jaar valt in de periode van de noodmaatregelen.

U hoeft ook geen extra praktijklessen te volgen, zoals normaal het geval is wanneer uw voorlopig rijbewijs vervalt. Had u in de periode van noodmaatregelen al een afspraak voor het afleggen van het praktijkexamen? Dan hoeft u geen retributiebijslag te betalen en wordt de periode waarbinnen u uw praktijkexamen kan afleggen ook met 4 maanden verlengd te tellen vanaf het einde van de noodmaatregelen.

Termijn terugkommoment: met 4 maanden verlengd

Moet u het terugkommoment (binnen de zes tot negen maanden na afgifte van rijbewijs) volgen in de periode van de noodmaatregelen? Dan wordt uw termijn verlengd met 4 maanden te tellen vanaf het einde van de noodmaatregelen. Dit geldt ook voor de deelnemer aan het terugkommoment die een aanvraag tot uitstel moest indienen en waarbij de termijn om uitstel te vragen ligt in de periode van de noodmaatregelen.

Bewijs van vakbekwaamheid rijbewijs C en D: met 4 maanden verlengd

De vakbekwaamheid is een aanvulling aan het rijbewijs die verplicht is voor alle professionele bestuurders met een rijbewijs van de categoriegroepen C (vrachtwagen) en D (bus en autocar). Vervalt uw bewijs van vakbekwaamheid in de periode van de noodmaatregelen? Dan wordt de geldigheidsduur verlengd met 4 maanden na de noodmaatregelen.

Rijgeschiktheidsattest: blijft tijdelijk gelden

Mensen met een aandoening, handicap, letsel of ziekte, of die bepaalde medicijnen nemen, hebben een rijgeschiktheidsattest nodig. Verstrijkt uw rijgeschiktheidsattest in de periode van noodmaatregelen? Dan blijft de toelating die werd verleend door de geneesheer van het examencentrum tijdelijk gelden. Dit gebeurt op voorwaarde dat u binnen een periode van vijftien dagen na de einddatum van de noodmaatregelen contact opneemt met van het examencentrum om een afspraak te maken.

Meer informatie:

Meer weten over de impact van het coronavirus op de rijopleiding? Surf naar https://www.vlaanderen.be/rijopleiding-en-rijbewijs-behalen