Nieuws

31 oktober 2016

9 nieuwe medewerkers voor politiezone Maasland


De politiezone Maasland telt officieel 75 mensen in het operationeel kader, waaronder de hoofdcommissaris, 3 commissarissen, 14 hoofdinspecteurs en 57 inspecteurs. Het ondersteunend kader telt 22 personen;

Als gevolg van pensioenen, (deeltijdse) loopbaanonderbrekingen, het vertrek van een aantal (hoofd)inspecteurs naar een andere zone, en door de recente stopzetting van de detacheringen door de federale overheid, zijn de facto heel wat minder mensen inzetbaar in onze zone. Om een antwoord te kunnen bieden op de krapte in de capaciteit en om de dienstverlening en uitvoering van politionele taken te kunnen waarborgen werden diverse pistes onderzocht, en werd één en ander organisatorisch gewijzigd.

In augustus en september verhuisden een aantal diensten: de interventieteams verhuisden naar het commissariaat in Maaseik en de gespecialiseerde steundiensten naar het commissariaat in Lanklaar, waar ook een deel van de wijkwerking is gehuisvest;

Op de raad van juni 2016 werd verder beslist om een aantal functies vacant te verklaren: de functie van één hoofdinspecteur en 7 betrekkingen voor inspecteur algemene steundienst werden vacant verklaard (2 vervangingen pensioen, 3 vervangingen detacheringen en 2 volledige invulling formatie).

Voor functie van hoofdinspecteur waren helaas geen kandidaten.

Voor de functie van inspecteur algemene steun waren niet minder dan 38 kandidaten. Zij namen allen deel aan de proeven. Iedereen werd geschikt bevonden en vervolgens werden 7 mensen aangeworven conform de rangschikking opgesteld door de selectiecommissie. Een aantal inspecteurs kunnen nog dit jaar starten binnen onze zone, anderen starten begin 2017.

Gezien de functie van hoofdinspecteur niet kon ingevuld worden, werd op de politieraad van 27 oktober 2016 beslist hier een extra functie van inspecteur voor vacant te verklaren.

Ook de functie van Boekhouder werd vacant verklaard; Hier stelden zich 13 mensen kandidaat, en namen er 10 deel aan de proeven. Ook hier werd de rangorde opgesteld door de selectiecommissie gerespecteerd en overgegaan tot de aanwerving van de best gerangschikte.

Met deze bijkomende aanwervingen en de organisatorische aanpassingen hopen we tegemoet te kunnen komen aan tal van bekommernissen binnen onze zone en te kunnen zorgen voor een optimale dienstverlening en meer veiligheid.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief