Nieuwsberichten

Nieuw woonaanbod in Hoefkamp

Om de aantrekkelijkheid en leefbaarheid in woonwijken te verhogen worden heel wat maatregelen genomen, gaande van vergroening tot verkeersveiligheid en een verhoogd woonaanbod.…

Herinrichting Hoogbaan

De Hoogbaan in Rotem is een belangrijke fietsverbinding voor schoolgaande jeugd. Evenwel zit er ook heel wat sluikverkeer op. Vele mensen willen de verkeerslichten en /of de drukke…

Aandacht voor onze oorlogsmonumenten

In 2017 werd het oorlogsmonument in Dilsen grondig gereinigd. Gezien het mooie resultaat werd dit jaar beslist ook de oorlogsmonumenten in de andere deelgemeenten een grondige…