Belangrijk is kennis te nemen van wat er echt leeft bij de burgers. Ik hecht er dan ook veel waarde aan om onder de mensen te komen, te luisteren en te helpen waar kan. Economie, mobiliteit en omgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik pleit voor eenvoudige procedures met nadruk op rechtszekerheid en bescherming van eigendomsrechten.

Activiteiten

Gemeenteraad 10 september

Lees verder

Gemeenteraad 8 oktober

Lees verder

Gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 ok...

Lees verder

Gemeenteraad 12 november

Lees verder

Gemeenteraad 10 december

Lees verder
Recente nieuwsberichten Meer nieuws

Oorlogsmonumenten krijgen een grondige beurt

In 2017 werd in het kader van een proefproject het oorlogsmonument in Dilsen grondig gereinigd. Gezien het geslaagde resultaat…

Schapen zorgen voor natuurlijke begrazing op de Platte ledeberg

In het kader van het bosbeheersplan heeft het stadsbestuur reeds diverse natuurprojecten gerealiseerd. Eén ervan was de omvorming…

Parlementair werk

Foto's

Contact