Belangrijk is kennis te nemen van wat er echt leeft bij de burgers. Ik hecht er dan ook veel waarde aan om onder de mensen te komen, te luisteren en te helpen waar kan. Economie, mobiliteit en omgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik pleit voor eenvoudige procedures met nadruk op rechtszekerheid en bescherming van eigendomsrechten.

Activiteiten

Kandidatenvoorstelling 8 september

Lees verder

Gemeenteraad 10 september

Lees verder

Gemeenteraad 8 oktober

Lees verder

Gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 ok...

Lees verder

Gemeenteraad 12 november

Lees verder

Gemeenteraad 10 december

Lees verder
Recente nieuwsberichten Meer nieuws

Stand van zaken werken plein ‘Ter Motten’

Reeds geruime tijd is het stadsbestuur bezig met de realisatie van een nieuw plein in het centrum van Dilsen. Hiervoor werd reeds…

Opnieuw goede punten voor onze stad.

Dit rapport is gebaseerd op de resultaten van een bevraging door VKW Limburg en UNIZO Limburg uitgevoerd tussen 19 en 28 juni…

Parlementair werk

Foto's

Contact