Belangrijk is kennis te nemen van wat er echt leeft bij de burgers. Ik hecht er dan ook veel waarde aan om onder de mensen te komen, te luisteren en te helpen waar kan. Economie, mobiliteit en omgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik pleit voor eenvoudige procedures met nadruk op rechtszekerheid en bescherming van eigendomsrechten.

Activiteiten

Kandidatenvoorstelling 8 september

Lees verder

Gemeenteraad 10 september

Lees verder

Gemeenteraad 8 oktober

Lees verder

Gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 ok...

Lees verder

Gemeenteraad 12 november

Lees verder

Gemeenteraad 10 december

Lees verder
Recente nieuwsberichten Meer nieuws

Kandidatenvoorstelling op 8 september

Op 14 oktober stemmen we elektronisch

Het stadsbestuur heeft daarvoor 15 stemsystemen aangekocht, bestaande uit een voorzitterscomputer en 5 stemcomputers. In totaal…

Parlementair werk

Foto's

Contact