Belangrijk is kennis te nemen van wat er echt leeft bij de burgers. Ik hecht er dan ook veel waarde aan om onder de mensen te komen en te luisteren. Nog meer dan ooit wil ik extra jobs helpen mogelijk maken. Ook de limburgse mobiliteit verdient mijn aandacht. Een aantal dossiers verdienen daar eindelijk een oplossing.

Activiteiten

Feest met burgemeester en Vlaams parlementsli...

Lees verder
Recente nieuwsberichten Meer nieuws

Extra acties om werkzoekenden in het Maasland te begeleiden

Naast de procesopvolging van de SALK-projecten wordt jaarlijks ook de socio-economische toestand van Limburg onder de loep genomen.Positieve…

Slechts 4 lokale besturen klaar voor de Omgevingsvergunning.

Volgende week donderdag, 23.02, treedt het Omgevingsdecreet in werking. Dit decreet dateert van april 2014 en zorgt voor de integratie…

Parlementair werk

Foto's

Contact