Belangrijk is kennis te nemen van wat er echt leeft bij de burgers. Ik hecht er dan ook veel waarde aan om onder de mensen te komen, te luisteren en te helpen waar kan. Economie, mobiliteit en omgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik pleit voor eenvoudige procedures met nadruk op rechtszekerheid en bescherming van eigendomsrechten.

Activiteiten

Gemeenteraad 11 juni

Lees verder

Gemeenteraad 10 september

Lees verder

Gemeenteraad 8 oktober

Lees verder

Gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 ok...

Lees verder

Gemeenteraad 12 november

Lees verder

Gemeenteraad 10 december

Lees verder
Recente nieuwsberichten Meer nieuws

Een nieuwe superattractie voor Terhills cablepark

Terhills Cablepark is de ideale locatie om te ontspannen en te genieten en is een belangrijke toeristische troef voor heel onze…

Dilsen-Stokkem absolute koploper in het benutten van zonne-energie!

Van alle Vlaamse steden en gemeenten is Dilsen-Stokkem de beste leerling van de klas wat betreft het benutten van het zonnepotentieel,…

Parlementair werk

Foto's

Contact