Over Lydia

Lydia Peeters is Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. Haar slogan - Passie & Ambitie - zijn geen loze woorden maar een ingesteldheid waarmee ze Open Vld vertegenwoordigt in de Vlaamse regering.

Lydia (°1969) is geboren en getogen in Lanklaar, Dilsen – Stokkem. Ze erfde de politieke microbe van haar vader, die tussen 1982 en 1994 schepen was in Dilsen-Stokkem en gedurende korte tijd ook burgemeester. Hierdoor werd ze al vlug actief bij de liberale jongerenafdeling in Dilsen-Stokkem.

Lydia Peeters studeerde Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven, waarna ze als advocaat aan de slag ging aan de balie van Tongeren en Hasselt. Maar de politieke microbe liet haar niet los en werd in 1997 opnieuw aangewakkerd door haar toekomstig echtgenoot Jan Verlinden, die oprichter en voorzitter was van de Jong VLD afdeling in Genk.

Eerste politieke stappen

In 1999 werd Lydia voor het eerst gevraagd om als VLD kandidate in Limburg op te komen voor de Vlaamse parlementsverkiezingen. Dit betekende voor haar ook meteen de start van een mooie, liberale politieke carrière. In Dilsen-Stokkem werd haar goede Vlaamse score verzegeld met een lijstrekkersplaats voor de gemeenteraads-verkiezingen van 2000. Binnen de lokale VLD afdeling zorgde ze voor de nodige vernieuwing én verjonging en ze werd ook meteen verkozen als burgemeester van de stad Dilsen-Stokkem. Ze was ook de eerste zwangere burgemeester van Vlaanderen, in 2005 werd ze de trotse mama van dochter Stefanie.

Als Lydia zich ergens in vastbijt, dan gaat ze er 200% voor. Ze steekt graag de handen uit de mouwen en blijft met de voeten op de grond. What you see is what you get. Haar lokale daadkracht wordt erg gesmaakt door de inwoners van de Maaslandse stad, waar ze razend populair is. Ze werd vier keer verkozen als burgemeester en is er zelfs nog op vooruitgegaan. Open Vld werd in 2018, met net geen 35%, voor de vierde legislatuur op rij de grootste partij van Dilsen-Stokkem en won zelfs nog een zetel. Burgemeester Lydia Peeters rijfde zelf meer dan 2.500 voorkeurstemmen binnen.

Limburgse, in hart & nieren

Van 2006 tot 2009 was Lydia provincieraadslid in Limburg en in 2009 werd ze als running mate van Marino Keulen verkozen in het Vlaams Parlement. Hier was ze onder andere lid van de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en was ze tevens ondervoorzitter van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke ordening, Energie en Dierenwelzijn. Ook de beleidsdomeinen Economie en Werk volgde ze in het parlement nauw op. Tot op heden behartigt ze de Limburgse belangen, dit met een pragmatische aanpak over partijgrenzen heen.

In Dilsen-Stokkem is Lydia gekend als een volkse én degelijke en hardwerkende politica die dicht bij de mensen staat. Samen met een daadkrachtige en jonge liberale ploeg werkt ze in haar stad aan een warme samenleving, waar mensen worden gestimuleerd en gefaciliteerd en iedereen kansen krijgt. De afgelopen jaren werd dan ook sterk ingezet op wonen, werken en welzijn. Het doel was en blijft een klimaat te creëren voor stadsontwikkeling met ruimte voor toerisme, economie en ondernemerschap. Ook als minister werkt Lydia Peeters vanuit Vlaanderen hieraan verder, met één oog op de thuisbasis gericht.

Vlaamse regering

Net voor haar 50ste verjaardag werd haar een ministerpost aangeboden. Een mooie beloning voor haar politieke carrière en voor vele jaren hard werk en trouwe dienst binnen Open Vld. Als minister van Financiën, Begroting en Energie verving ze Bart Tommelein in de Vlaamse Regering-Bourgeois. Een aantal maanden later nam ze ook de bevoegdheden Media, Cultuur en Jeugd van Sven Gatz over en werd ze viceminister-president.

Lydia zetelt al sinds 2009 in het Vlaams parlement en staat gekend als een ‘hardwerkende backbencher’, maar ook als iemand die zich profileerde met dossiers inzake ruimtelijke ordening. Zo was en is ze nog steeds de grootste verdedigster van het eigendomsrecht. Ze verzette zich tegen de boskaart, de betonstop en de mobikaart, voorstellen die geen rekening hielden met de rechtszekerheid, vergoeding en inspraak van de burger. Haar dossierkennis en werkkracht worden zowel onderschreven door partijgenoten als door politieke tegenstanders.

Begin oktober 2019 werd Lydia Peeters opnieuw voorgedragen als minister door haar partij en legde ze de eed af als Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken in de huidige Vlaamse regering. Als minister wil ze de komende jaren werken aan vlot, veilig en duurzaam verkeer voor alle weggebruikers. Hierbij zet ze in op een mental én modal shift van de (vracht)wagen naar alternatieve vervoersmiddelen, een betere verkeersdoorstroming en ontsluiting, kwaliteitsvolle en duurzame infrastructuur en last but not least op verkeersveiligheid als topprioriteit. Haar lokale ervaring zal ervoor zorgen dat lokale besturen écht gehoord worden bij het uitvoeren van haar beleid, dat belooft ze. Want enkel door dialoog en door samen te werken zal de mobiliteitsknoop ontward kunnen worden.