Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken

Aanpassing schoolomgeving Elen

Deel: LinkedIn

T.h.v. de Vrije Basisschool De Twinkelaar in Elen werd recent een ‘fietsstraat’ aangelegd in de Langstraat tussen de parking en huisnummer 22.

Autobestuurders kunnen de parking oprijden via de oorspronkelijke inrit. Het uitrijden wordt toegestaan via de fietsstraat. Maar in de fietsstraat hebben alle fietsers ten alle tijden voorrang. Ze mogen dus niet ingehaald worden. De maximumsnelheid bedraagt 30km/u. Dit sluit aan op de toegelaten snelheid in de volledige schoolomgeving t.h.v. de Langstraat.

Door het nemen van deze verkeersmaatregel verhogen we de verkeersveiligheid voor onze fietsers en we hopen dan ook dat dit ouders, kinderen en leerkrachten aanzet om met de fiets naar school te komen! Hoe minder auto’s, hoe veiliger de schoolomgeving. Daarnaast is fietsen en wandelen ook beter voor de gezondheid!