Nieuws

25 augustus 2017

Aanpassing schoolomgeving Elen

Autobestuurders kunnen de parking oprijden via de oorspronkelijke inrit. Het uitrijden wordt toegestaan via de fietsstraat. Maar in de fietsstraat hebben alle fietsers ten alle tijden voorrang. Ze mogen dus niet ingehaald worden. De maximumsnelheid bedraagt 30km/u. Dit sluit aan op de toegelaten snelheid in de volledige schoolomgeving t.h.v. de Langstraat.

Door het nemen van deze verkeersmaatregel verhogen we de verkeersveiligheid voor onze fietsers en we hopen dan ook dat dit ouders, kinderen en leerkrachten aanzet om met de fiets naar school te komen! Hoe minder auto’s, hoe veiliger de schoolomgeving. Daarnaast is fietsen en wandelen ook beter voor de gezondheid!

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief