Nieuws

22 november 2017

Actuele vraag over de kosten-baten analyse van de 'betonstop'

"Uit het artikel kunnen we afleiden dat de resultaten van de kosten-baten analyse, een studie waar onze fractie steeds voor ijverde, inmiddels bekend en positief blijken te zijn", stelt Vlaams parlementslid Lydia Peeters. Het studiebureau Stec Groep berekende dat in het meest positieve scenario, waarbij 90 procent van de slecht gelegen bouwgronden, 20.000 hectare, de komende tien jaar wordt geschrapt en vergoed, er nog een maatschappelijke winst zou zijn. Niets doen zou 33 miljard euro kosten aan onder meer files, energieverbruik, CO2 uitstoot, etc. De 20.000 hectare schrappen en vergoeden over een periode van 10 jaar zou een positief effect van 4,1 miljard euro met zich zou meebrengen, aldus het persbericht.

Tijdens de plenaire vergadering van 22 november 2017 stelde Lydia Peeters een actuele vraag aan minister Schauvliege over deze cijfers en de gebruikte parameters.

Lydia Peeters: "Onze fractie is blij te vernemen dat de maatschappelijke kosten-batenanalyse er eindelijk is. Het is uiteraard van belang bij het voeren van een ruimtelijk beleid om te weten welke maatregelen welke implicaties hebben en welke middelen er voor voorzien moeten worden." De studie is in finale fase en de eerste resultaten ogen goed: er zou een nettowinst zijn als men de principes die zijn opgenomen in het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zou uitvoeren. Meer nog, we lezen dat zelfs bij het verhogen van de vergoeding, de planschade, tot de volledige marktwaarde aan mensen wier bouwgrond devalueert, er nog altijd een nettowinst is. Het beste scenario zou zijn dat er ongeveer 20.000 hectare slecht gelegen bouwkavels worden geschrapt. Dan zou er nog altijd een positief resultaat zijn voor de hele leefgemeenschap, zo werd gecommuniceerd in een artikel van De Standaard.

Over welke 20.000 ha woongebied het gaat, is niet duidelijk, vandaar mijn vraag hoe werd bepaald of bouwkavels slecht of goed gelegen zijn en of de juiste parameters in de studie gehanteerd werden? Hier verwees de Minster louter naar de principes van het witboek BRV die focust op kernversterking en open ruimte. Lydia gaf verder nog aan dat ze hoopt dat de resultaten niet alleen gebaseerd zijn op de kansenkaart van VITO aangezien die nefast is voor de ontwikkelingskansen van West-Vlaanderen en Limburg. Tevens rekent ze erop dat de lokale besturen betrokken worden bij het verder verloop van de gebieden die niet meer bebouwbaar zijn in de toekomst.

Minister Schauvliege gaf aan dat men zich geen zorgen moet maken over het gebrek aan mogelijke ontwikkelingen in Limburg of West-Vlaanderen. De Vlaamse Regering heeft duidelijk afgesproken dat er nog ontwikkelingskansen zijn, ook op plaatsen waar er toekomstige ontsluitingen zijn gepland… In onze provincie is men er zich goed van bewust dat de kansenkaart inzake voorzieningen en openbaar vervoer een nefast verhaal is om toekomstig ruimtelijk beleid op te enten. De provincie bestelde hiervoor een extra studie aan het VITO die hopelijk meer duidelijkheid zal scheppen.

Lydia benadrukte anderzijds dat deze studie enkel focust op woongebied, zijnde 12% van de totale oppervlakte van Vlaanderen; Voor een duidelijke ruimtelijke toekomstvisie is nood aan een globale studie, ook voor de andere bestemmingen. Verder gaf Lydia Peeters opnieuw aan dat de bescherming van de eigendomsrechten essentieel zijn voor haar fractie. "Iemand wiens bouwkavel wordt gedevalueerd of straks onbetaalbaar wordt, moet aanspraak kunnen maken op een volwaardige vergoeding. Wel, minister, ik ben zeer blij dat ik u dat vandaag hoor bevestigen en dat in de studie rekening wordt gehouden met een volledige marktwaardevergoeding voor mensen wier bouwkavel straks onbebouwbaar wordt, besluit Peeters."

Bekijk via deze link (https://www.youtube.com/watch?v=MGKi_K0SoHs&featur... ) ook het interview met Lydia Peeters.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief