Nieuws

29 maart 2018

Bouwmeester Scan geen juridische of wettelijke basis

Deze scan zou een instrument moeten zijn voor lokale besturen om een diagnose te laten opmaken van de ruimtelijke en de beleidsmatige sterktes en zwaktes rond het ruimtegebruik.

Intussen had ook de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) gereageerd op het initiatief van de Bouwmeester Scan. Zij uitten terecht heel wat zorgen op hun blog. Ze stellen onder meer dat de scan kan leiden tot complexe en sluipende besluitvorming. Te meer omdat de principes van het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) nog niet zijn goedgekeurd. Ook de VITO-kaart (Vlaams Instelling voor Technologisch Onderzoek) komt meermaals ter sprake, waarin sterk wordt gehamerd op louter bestaande knooppunten en voorzieningen die nefast zijn voor de ontwikkeling van bepaalde regio’s, zeker specifiek voor de provincie Limburg.

Lydia Peeters had reeds meermaals kritiek op de aanwending van deze Vito-kaart. Deze Vito-kaart komt uit een studie van VITO opgeleverd in februari 2016 maar was nooit eerder voorwerp van een besluitvormingsproces of van enige inspraak procedure. Desalniettemin wordt deze kaart vandaag gebruikt om toekomstige ontwikkelingen aan op te hangen. Ook in de bouwmeesterscan wordt opnieuw verwezen naar de VIOT-kaart.

Verder is er bij vele lokale besturen onvoldoende duidelijkheid over de draagwijdte van deze bouwmeesterscan.

De Minister-President gaf toe dat de scan geen juridische waarde of wettelijke basis kan hebben. Het is positief, zegt Lydia Peeters, dat de Minister -president dit zelf benadrukt. Anderzijds dient opgemerkt dat het toch een dure grap is om zo'n bouwmeesterscan te laten maken als ze geen enkele waarde heeft.

“Dilsen-Stokkem heeft zich alleszins niet kandidaat gesteld voor een Bouwmeester Scan", zegt Lydia Peeters, "en dit onder meer om de eenvoudige reden dat een aantal uitspraken van de Bouwmeester kwaad bloed zetten. Denken we aan verkavelingen die niet meer zouden mogen plaatsvinden of vrijstaande woningen die niet meer gebouwd zouden mogen worden. Ik vind het bovendien een dure scan, als die toch maar louter een adviserende waarde heeft en grotendeels gebaseerd wordt op principes die nog zijn werden goedgekeurd. Ik hoop dus dat de Bouwmeester Scan niet te pas en te onpas zal worden gebruikt in documenten om andere plannen te misbruiken”, besluit Peeters. Het volledige verslag leest u hier:

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief