Nieuws

8 december 2017

Bouwmeester schoffeert opnieuw

Nochtans stellen we vast dat de Vlaamse Bouwmeester vaak geen blad voor de mond neemt en vervalt in felle uitspraken. Dit keer was de aanleiding een interview in Knack waar de titel was: 'Nu nog vrijstaand bouwen is crimineel.' Deze uitspraken vormen geen unicum. Ook enkele maanden geleden schoffeerde de bouwmeester mensen die een alleenstaand pand verkiezen en riep hij op dat iedereen naar de stad moet.Uitspraken die heel wat kritische reacties kreeg op sociale media.

Het is een taak van de Bouwmeester, en dat staat duidelijk in het kerntakenplan dat de Vlaamse Regering heeft goedgekeurd op 31 maart, om te sensibiliseren, te communiceren en te zorgen dat er een draagvlak komt voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Een bouwmeester mag in alle vrijheid trachten zijn job naar behoren in te vullen en we pleiten zeker niet voor een spreekverbod. Maar men dient toch te bekijken of dergelijke felle en schofferende aanpak - met name mensen in het verdomhoekje plaatsen - in de praktijk leidt tot een groter draagvlak bij de Vlamingen.

"Daarom interpelleerde ik in de plenaire vergadering van 6 december 2017 bevoegd Minister-President Bourgeois over de recente uitspraken van de Vlaamse Bouwmeester", zegt Lydia Peeters. "Ik vroeg hoe de Minister-President tegenover de uitspraken staat en in welke mate de Minister-President denkt dat deze bijdragen tot het creëren van een draagvlak voor een nieuwe ruimtelijke ordening?"

De Minister-President antwoordde dat zijns inziens de inhoud van het volledige interview met de Vlaamse Bouwmeester strookt met de visie van de Vlaamse Regering maar dat de woordkeuze misschien een beetje ongelukkig was. De minister-President gaf verder aan dat het artikel een misleidende titel had en dat die niet weergeeft wat de Bouwmeester in het interview zegt.

Lydia Peeters benadrukte dat het de zoveelste ongelukkige woordkeuze van de Vlaamse Bouwmeester is. Ook in mei 2017 hebben we gelijkaardige uitspraken gehoord waar ook toen geen reactie of verduidelijking op gekomen is van de bouwmeester. Ze is blij dat de Minister-President beaamt dat in het witboek BRV nergens geschreven staat dat de Vlaamse Regering tegen individuele vrijstaande woningen zijn. De bouwmeester blijft zo'n zaken echter wel verkondigen.

Lydia Peeters besluit met te zeggen dat de Bouwmeester spreekrecht heeft. Ze stelt tevens voor dat de Vlaamse Regering de bouwmeester interpelleert en vraagt naar het bewijs dat een vrijstaande woning een grotere ecologische voetafdruk zou hebben dan een penthouse in Brussel. Bijkomend vraagt Peeters dat de Bouwmeester niet langer stigmatiseert, maar respect opbrengt voor mensen die in een vrijstaande woning wonen.

Hier vind je tevens het interview met Lydia over deze actuele vraag: https://youtu.be/d5F9bRG4gP0


Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief