Nieuws

14 juni 2018

De hervorming van de registratierechten

De hervorming zal van toepassing zijn voor verkoopovereenkomsten afgesloten vanaf 1 juni 2018. Dankzij de hervorming speelt namelijk het verouderde kadastraal inkomen (KI) geen rol meer. Voortaan geldt nog slechts 1 tarief, namelijk 7%, op voorwaarde dat de aankoop betrekking heeft op de enige gezinswoning en men de woning betrekt binnen een periode van 2 jaar. Wanneer de belastbare heffingsgrondslag in uw gemeente lager is dan 200.000 euro, heeft de koper bovendien recht op een vrijstelling op de eerste schijf van 80.000 euro. Dit betekent de facto een korting van 5.600 euro.

Concreet kan de hervorming in Dilsen-Stokkem volgende impact hebben:

•Op basis van de cijfers van 2016 werden meer dan 1 op de 2 panden (57%) in Dilsen-Stokkem verkocht tegen een prijs die lager was dan de belastbare heffingsgrondslag van 200.000 euro. Dankzij de hervorming zal een koper van dergelijk pand vanaf 1 juni 2018 een korting van 5.600 euro kunnen genieten.

•Bovendien is het zo dat in 2016 bijna 2 op de 3 panden (62%) in Dilsen-Stokkem een KI hoger dan 745 euro kenden, en dus onder het 10%-tarief vielen. Ook voor deze kopers betekent de hervorming een significant voordeel aangezien deze panden voortaan onder het 7%-tarief kunnen vallen. Dit uiteraard enkel wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan. We kunnen dus ook voor deze groep spreken van een aanzienlijke belastingverlaging!

Wie tot slot een gezinswoning koopt en zich ertoe verbindt om binnen een periode van 5 jaar deze woning aan een ingrijpende energetische renovatie te onderwerpen, betaalt slechts 6% in plaats van 7% registratierechten. Voor bescheiden woningen blijft het recht op een vrijstelling op de eerste schijf van 80.000 euro eveneens gelden. In deze gevallen gaat het om een rechtenvermindering van 4.800 euro.

De hervorming zorgt voor vereenvoudiging en transparantie.

Het zijn alvast positieve cijfers voor onze stad.Wilt u meer weten geef gerust een seintje.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief