Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken

De loonkloof met de buurlanden verdwijnt!

Deel: LinkedIn

In 2016 pompen we 4,5 miljard euro in de economie!

De recente taxshift zet in op meer banen. Jobcreatie zorgt voor meer koopkracht en meer geld voor de sociale zekerheid. Open VLD helpt mee om zuurstof in de economie te pompen door in 2016 de werkgeversbijdragen te verminderen van 33% naar 25%. Bovendien dalen de sociale bijdragen van zelfstandigen met 0,5% per jaar vanaf 2016 tot 2019: zeer doeltreffende maatregel voor onze zelfstandigen en KMO's. Ook aanwerven wordt goedkoper: we stellen de werkgeversbijdragen voor een nieuwe eerste aanwerving vrij en verminderen de lasten voor de tweede tot zesde aanwerving. Wij zijn nu klaar om op de kar van een aantrekkende wereld- en Europese conjunctuur te springen.