Nieuws

1 februari 2018

De rioolinventaris & zuiveringsgraad

Dit gebeurt door een doelmatige afvalwatersanering tegen een betaalbare prijs.

Het subsidiebesluit inzake aanleg van riolering werd medio 2017 aangepast. De subsidiepercentages 50-75-100% werden vervangen door één globaal percentage van 75. De betoelaging van 100% werd weggelaten om rioolbeheerders te stimuleren om te komen tot een verhoogde kostenefficiëntie. De bijkomende budgettaire ruimte zou er toe moeten leiden dat meer projecten een toelage kunnen krijgen. Ook zou alles vlotter moeten verlopen.

Een evaluatie hieromtrent is momenteel niet mogelijk, zo blijkt uit een recente vraag aan Minister Schauvliege.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) verzamelt ook alle rioolinformatie in een zogenaamde “rioolinventaris”, deze voegt extra informatie toe en maakt ze toegankelijk voor alle partners aangesloten bij de Afvalwaterinformatiesysteem. Momenteel zijn nog niet alle gegevens digitaal opgeladen. Uit de cijfers blijkt alleszins dat Limburg bij de betere leerlingen is: ruim 81% van de riooldata is opgeladen in de rioolinventaris.

Provincie

Aantal gemeenten

Data opgeladen

%

Antwerpen

70

7

10,0%

Limburg

44

36

81,8%

Oost-Vlaanderen

65

1

1,5%

Vlaams-Brabant

65

29

44,6%

West-Vlaanderen

64

17

26,6%

In Dilsen-Stokkem lopen momenteel twee grote rioleringsprojecten. Zodra deze klaar zijn kan Dilsen-Stokkem een zuiveringsgraad van 99,47 % optekenen.

De vraag en het antwoord van de minister vindt u hier terug.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief