Nieuws

23 februari 2017

Bedrijfsvriendelijk Dilsen-Stokkem start met omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning zal de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning vervangen en verenigen. De aanvragen worden ingediend bij één loket, het omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere resultaten.

Lydia Peeters, ondervoorzitter van de commissie Leefmilieu & Ruimtelijke Ordening in het Vlaams Parlement en burgemeester van Dilsen-Stokkem, tevens bevoegd voor lokale economie: “In april 2014 keurde het Vlaams Parlement het omgevingsdecreet goed. Hierin werd ook geopteerd om de volledige procedure digitaal te laten verlopen. Het uitvoeringsbesluit op dit decreet volgde in november 2015. Hierin werd vastgelegd dat het decreet 1 jaar na publicatie van het uitvoeringsbesluit in werking zou treden: op 23 februari 2017.

Sinds september 2016 is er heel wat ongerustheid rond het behalen van deze deadline. Meer zelfs, er volgde nog een decreet waarbij lokale besturen de mogelijkheid kregen om bij de minister een uitstel te vragen tot maximaal 1 juni 2017. Dit werd massaal gedaan: 304 lokale besturen vroegen om een uitstel.

“In Dilsen-Stokkem zijn we klaar, en hebben we de minister laten weten dat we op 23 februari willen starten. We hopen dat het Vlaams omgevingsloket optimaal werkt, zodat wij ten behoeve van de aanvragers snel de nodige omgevingsvergunningen kunnen afleveren”, zo zegt Lydia Peeters.

Wat verandert er concreet?

“De omgevingsvergunning zorgt voor een bedrijfsvriendelijkere aanpak van het vergunningenbeleid”, aldus Peeters. “Zo zal de milieuvergunning van bepaalde duur een omgevingsvergunning van onbepaalde duur worden. De vergunninghouder kan zo bedrijfsinvesteringen doen zonder rekening te moeten houden met de vervaldatum van de vergunning. Inspraak van de bevolking en bescherming van mens en milieu blijft uiteraard wel gewaarborgd.”

De mogelijkheid om de aanvraag tijdens de procedure te wijzigen, moet vermijden dat elk probleem tot het heropstarten van de procedure leidt. Bij ingewikkelde projecten kan de overheid verplicht worden om op vraag van de initiatiefnemer een projectvergadering te organiseren.

“De digitale manier van werken maakt de procedure eenvoudiger, sneller en efficiënter, en daar is iedereen gebaat bij”, aldus burgemeester Peeters. “In Dilsen-Stokkem werken we overigens sinds april 2015 met DBA, de digitale bouwaanvraag.”

Omgevingsloket Dilsen-Stokkem

Dilsen-Stokkem is dus één van de 4 gemeenten die op 23 februari van start gingen met de omgevingsvergunning.

In Dilsen-Stokkem zijn we helemaal klaar voor de inwerkingtreding van het Omgevingsdecreet. Op de gemeenteraad van 13 februari werden niet minder dan 5 omgevingsambtenaren aangeduid. We zijn dan ook zeer tevreden dat we vandaag de eerste aanvragen via ons omgevingsloket mochten ontvangen. Deze werkwijze zal een win-win situatie opleveren voor zowel de aanvrager als de administratieve diensten.”

Retributiereglement

Naast het aanduiden van een omgevingsambtenaar dienden de lokale besturen ook hun retributie- of belastingreglement voor administratieve stukken aan te passen. Dilsen-Stokkem heeft op de gemeenteraad van februari een retributiereglement goedgekeurd met uiterst lage tarieven.

Ondernemers reageren opgetogen

UNIZO Dilsen-Stokkem en UNIZO Limburg willen het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem en de 5 omgevingsambtenaren van harte gelukwensen met het feit dat zij één van de vier gemeenten zijn die de digitale omgevingsvergunning op 23 februari in werking laten treden. “Dit is voor UNIZO een schoolvoorbeeld van een ondernemersvriendelijke actie die de vergunningsprocedure voor KMO’s eenvoudiger, gebruiksvriendelijker en goedkoper zal maken”, zegt Lucienne Saessen, voorzitter van UNIZO Dilsen-Stokkem.

“Wij hopen dat de verschillen in tarieven na invoering van de digitale omgevingsvergunning niet te sterk van mekaar gaan afwijken en tot een minimum beperkt kunnen worden”, zegt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg.

Ook David Vaes, VOKA-ambassadeur en voorzitter van ondernemersvereniging DISTOC, maakte zijn felicitaties reeds over aan het stadsbestuur.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief