Nieuws

13 maart 2018

Dilsen-Stokkem vraagt ruimere aanpak problematiek zwerfvuil

Zwerfvuil stoort iedereen. Het stadsbestuur ondersteunt de strijd tegen zwerfvuil ten volle. We hebben dan ook al tal van acties ondernomen (GAS-reglement, bewakingscamera’s, sensibilisering, actie zwerfvuil , actie mooimakers, voldoende vuilnisbakken & regelmatige lediging, ….) in de strijd tegen het zwerfvuil. We blijven uiteraard ook de komende jaren inzetten op de strijd tegen zwerfvuil in onze stad. Het stadsbestuur is ervan overtuigd dat enkel een geïntegreerde aanpak de strijd tegen zwerfvuil resultaat kan opleveren.

Reeds bij besluit van 4 maart 2016 werd in het kader van het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen, door het schepencollege standpunt ingenomen. Er werd voorgesteld om van preventie een volwaardige pijler te maken.De invoering van statiegeld werd weerhouden als een optie voor zover er duidelijkheid zou zijn over effectiviteit en voor zover de vooropgestelde resultaten niet worden gehaald.

De strijd tegen zwerfvuil kan enkel met statiegeld op drankverpakkingen niet worden gewonnen. De strijd tegen zwerfvuil dient dus voor de stad ruimer opgevat te worden. De Vlaamse regering wordt opgeroepen om een integraal plan in de strijd tegen zwerfvuil op te maken. Met bijhorende evaluatie van de genomen maatregelen uit het verleden.

De invoering van statiegeld kan een stap in de goede richting zijn. Maar vooraleer de kaart te trekken van de invoering van het statiegeld is het aangewezen dat praktische modaliteiten en een inschatting van de effectiviteit gekend zijn: Hoe verloopt de praktische uitrol? Welke kost is hieraan verbonden en wie gaat wat betalen? Wat met de toekomst van de PMD-zak? Wat met de kosten voor de consument?

Als alle elementen gekend zijn, dan pas kan een gefundeerd standpunt worden ingenomen. We hopen dat de Vlaamse regering hier snel zorgt voor een globale aanpak tegen zwerfvuil.


Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief