Nieuws

26 juni 2015

Doorsteek tussen Tugelaplein en Schuttersstraat

Het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem gaat een voetpad aanleggen tussen het Tugelaplein en de Schuttersstraat via een doorgang door de beschermde stadsmuur. Deze ingreep zal de verkeersveiligheid voor de schoolomgeving verhogen, maar is zeker ook een meerwaarde voor de bereikbaarheid van de Meander, de muziekacademie en feestzaal Nieuwenborgh.

De afdeling Onroerend Erfgoed heeft het stadbestuur een machtiging verleend voor het maken van een doorgang doorheen de beschermde stadsmuur te Stokkem ter hoogte van het Tugelaplein.

Burgemeester Lydia Peeters: “Deze machtiging geeft ons als stadsbestuur de opportuniteit om een doorsteek te realiseren tussen het Tugelaplein en de Schuttersstraat. Er werd overleg gepleegd met de Meander, de pastoor en met de school. We gaan een doorgang maken doorheen de stadsmuur in de tuin van de pastorie, en er wordt een klinkerpad aangelegd in twee richtingen.” (zie blauwe aanduiding op onderstaand plannetje)

Schepen van onderwijs en monumenten en landschappen, Sofie Vandeweerd, vult aan: “Eén pad wordt aangelegd richting de speelplaats van de school, waarbij de school een opening in de speelplaatsmuur maakt zodanig dat de kinderen op het Tugelaplein kunnen afgezet worden i.p.v. op de Steenkuilstraat. Ook in de richting van de Schuttersstraat komt er een pad, dat door de tuin van De Meander zal lopen en zal aantakken op de bestaande oprit aan de noordzijde van het gebouw van de Meander. Ter afsluiting van de tuin van de pastorie en de tuin van de Meander zal er een nieuwe omheining, begroeid met klimop, geplaatst worden.“

Indien mogelijk wordt de uitvoering voorzien voor 1 september 2015 zodat het nieuwe pad in gebruik kan genomen worden bij de start van het nieuwe schooljaar.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief