Nieuws

18 april 2016

“Drugsafval is geen materie om licht over te gaan”

Ze stelden hierover een vraag aan federaal minister van justitie Koen Geens en Vlaams minister van omgeving, natuur en landbouw, Joke Schauvliege. Uit hun antwoorden blijkt dat er geen eenduidige afspraken zijn over wie de kosten moet dragen bij opruiming. “Drugsafval is geen materie om licht over te gaan, wij roepen beide ministers op om aan een duidelijke regeling en betere afstemming tussen federale en gewestelijke niveau te werken”, zegt Peeters.

In hun strijd tegen drugs, verrichten onze noorderburen begin deze maand zo’n 111 invallen op locaties in de zuidelijke provincies Limburg en Noord Brabant. Ook onze politiediensten deden toen huiszoekingen op vraag van Nederland op locaties in de Kempen en Limburg. Er zijn sterke aanwijzingen dat een groot deel van de synthetische drugsproductie in deze Belgisch-Nederlandse grensregio plaatsvindt. Ook wordt hier vaak drugsafval gedumpt, waarbij mens en natuur niet gespaard blijven, denk bijvoorbeeld aan het voorval te Zutendaal onlangs. Er werden toen chemicaliën teruggevonden in plassen waar kinderen zich aan hebben verwond. Zo’n 80% van de illegale stortplaatsen van afval van synthetische drugs en chemicaliën worden aangetroffen in de Kempen en Limburg. Aangezien de daders in de meeste gevallen niet gevat worden, moeten andere actoren voor de kosten opdraaien. In de praktijk komt het erop neer dat de gemeenten en het parket hiervoor instaan.

Discussies over wie kosten draagt

De kosten voor de opruiming en de sanering van een drugslabo of stortplaats kunnen hoog oplopen. Dit brengt een aantal kleine grensgemeenten in moeilijkheden. “Nu is het echter zo dat er geen duidelijke afspraken zijn over wie deze kosten draagt. Dit is afhankelijk van dossier tot dossier. Vaak leidt dit tot discussies tussen de gemeenten en het parket”, verduidelijkt Wilrycx. Volgens Open Vld is het aangewezen te voorzien in een bijkomende regelingen. “Het moet duidelijk zijn welke noodzakelijke acties en maatregelen dienen getroffen te worden bij de ontdekking van een labo of stortplaats”, zegt Peeters. Minister Geens antwoordde hierop dat Het NICC en het parket van Limburg hiervoor momenteel aan een draaiboek werken. De bedoeling is dit uit te breiden naar heel België en eventueel te koppelen aan het politiehandboek. Het is echter onduidelijk of dit een antwoord zal bieden op de kostenproblematiek.

“Het is belangrijk dat drugsafval snel en consequent wordt verwijderd willen we nieuwe gevallen zoals in Zutendaal vermijden, en dat er bij het oplossen van deze problematiek oog is voor het beperkt aantal gemeenten dat hiermee te maken heeft. Lydia Peeters en ikzelf zullen dit kort opvolgen en verdere parlementaire acties ondernemen indien dit nodig blijkt”, besluit Wilrycx. 

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief