Nieuws

7 december 2016

Toekomstvisie ruimtelijke ordening niet beperken tot slogans - fase van overleg en consultatie aangebroken

Vorige week keurde de Vlaamse Regering het langverwachte Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goed. Het BRV schetst de krachtlijnen voor de ruimtelijke ontwikkeling in Vlaanderen voor de komende decennia. Het Vlaams Parlement hield hierover vandaag een debat. “Het witboek geeft een vernieuwende visie over hoe we in de toekomst onze schaarse ruimte in Vlaanderen efficiënter kunnen benutten,” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Lydia Peeters. “In tegenstelling tot wat sommigen beweerden bevat het echter geen beton- of bouwstop. Noch verplicht het mensen om in de stad te gaan wonen of verbiedt het om nog op het platteland te wonen. Het is jammer dat er met deze ‘slogantaal’ onnodig onrust werd gecreëerd.”

Het BRV heeft de ambitie om het bestaand ruimtebeslag beter en intensiever te gebruiken en zo de druk op de open ruimte te verminderen. “Het geeft een strategische toekomstvisie. Het is geen wetboek of bijbel met nieuwe verbods- en gebodsbepalingen. Het wijzigt ook niets aan de huidige bestemmingen van gronden,” zegt Peeters. “Het geeft enkel de richting aan waar we naartoe willen: een efficiënter ruimtebeslag, zodat er voldoende open ruimte overblijft.” Concreet is het doel het gemiddeld bijkomend ruimtebeslag terug te dringen van 6 hectare per dag vandaag naar 3 hectare per dag in 2025. De inname van nieuwe ruimte moet tegen 2040 volledig gestopt zijn.

Ruimtelijk rendement verhogen

“Hoe we dit bereiken, moet nog concreet worden gemaakt,” zegt Peeters. “We zullen daarbij vooral het ruimtelijk rendement moeten verhogen. Dat betekent kiezen voor verdichting, voor inbreiding, maar ook voor hoogbouw en compactere woonvormen, en dit in steden én dorpen.” Daarnaast moet er komaf gemaakt worden met ruimtes af te bakenen voor slechts één functie. “Wonen, parken, recreatie, detailhandel en diensten gaan perfect samen, en hoeven niet in aparte zones afgebakend. Zij zorgen juist voor zuurstof in de dorpen en steden.”

Het BRV maakt ook ruimte voor nieuwe energie. “Ruimtelijke en stedenbouwkundige knelpunten op vlak van regelgeving zullen weggewerkt worden om energiezuinige renovatie of nieuwbouw van gebouwen te faciliteren. Hernieuwbare energie wordt ook bestemmingsneutraal. Dat betekent dat windturbines of zonnepanelen in alle bestemmingen kunnen komen.” Tenslotte creëert het Witboek BRV ook mogelijkheden voor de economie. “Door in te zetten op kernversterking, bijvoorbeeld, geven we de detailhandel in onze gemeenten opnieuw meer zuurstof.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief