Nieuws

10 juli 2017

Federale Regering keurt hervormingsplan Vredegerechten goed

Op vrijdag 7 juli heeft de federale regering het hervormingsplan van de vredegerechten goedgekeurd. Een aantal vredegerechten zal verdwijnen en de geografische afbakening voor de kantons en de vredegerechten wordt hiermee hertekend.

In maart werd het eerste ontwerp hervormingsplan ter kennis gebracht. Dit hervormingsplan hield in dat Dilsen-Stokkem zou vallen onder de bevoegdheid van het Vredegerecht van Bree omwille van de sluiting van Maaseik. Lydia Peeters betreurt dat het Vredegerecht van Maaseik in de toekomst zal verdwijnen. Ze is wel tevreden dat Dilsen-Stokkem nu wordt ondergebracht onder het Vredegerecht van Maasmechelen i.p.v. Bree. “Zodra ik kennis kreeg van het ontwerphervormingsplan schreef ik een brief aan Minister Geens om alsnog Dilsen-Stokkem niet onder Bree te laten ressorteren maar wel onder Maasmechelen” zegt Lydia Peeters. Er zijn meerdere redenen om Dilsen-Stokkem over te hevelen naar Maasmechelen i.p.v. Bree. Zo is er het geografisch argument: de kortere afstand om naar het vredegerecht te gaan, de betere verbinding en de kortere reistijd met het openbaar vervoer. Ook demografische argumenten heb ik aangehaald: in het ontwerpplan van de hertekening van de kantons bedient het Vredegerecht van Maasmechelen ruim 64.000 inwoners (Lanaken en Maasmechelen) en kanton Bree (bevoegd voor inwoners van Bree, Opglabbeek, Meeuwen Gruitrode, Bocholt, Kinrooi, Maaseik en Dilsen-Stokkem) ruim 110.000 inwoners. Door Dilsen-Stokkem (21.000 inwoners) onder te brengen in het Kanton Maasmechelen, krijgen we een meer evenredige verdeling. Ook de Maaslandse identiteit en onderlinge betrokkenheid leek mij een reden om Dilsen-Stokkem, als centrum van het Maasland, te laten ressorteren onder Maasmechelen.” Zegt Lydia Peeters.

Mijn brief aan Minister Geens werd tot op heden nog niet beantwoord, maar via collega’s in het federaal parlement kon ik vernemen dat er nu een gunstig gevolg werd verleend aan mijn schrijven dd. 13.03.2017, en Dilsen-Stokkem dus in de toekomst valt onder het gerechtelijk kanton Maasmechelen. “Ik ben dan ook blij dat Minister Geens in die zin ingaat op mijn verzoek,” aldus Lydia Peeters

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief