Nieuws

11 oktober 2017

Geen beperkingen voor nieuwe windenergie

In de commissie leefmilieu van 3 oktober stelde ik een vraag om uitleg aan minister Schauvliege over een nieuwe richtlijn die het Agentschap voor Natuur en Bos zou opmaken over de invloed van vleermuizen bij de inplanting en werking van windmolens en het opnemen van uitsluitingszones in de rand van bossen of rond grote concentraties van loofbomen, om te voorkomen dat daar nieuwe windmolens geplaatst zouden kunnen worden.

Aangezien de Vlaamse Regering volop de kaart getrokken heeft van groene energie en daarvoor talrijke stimuli wil realiseren, dienen we ten allen tijde te vermijden dat bijkomende maatregelen almaar meer het inplanten van nieuwe windmolens bemoeilijken.

“Ik was dan ook blij met het antwoord van de minister, die stelt dat die elementen niet aan de orde zijn en dat het niet de bedoeling is om een leidraad op te maken om zo weinig mogelijk windmolens te plaatsen”, aldus Lydia Peeters. “Het is net de intentie om uniformiteit, transparantie en een snellere advisering te krijgen zodat windmolens sneller kunnen worden vergund.”

Verder herhaalde ik dat de bestemmingsneutraliteit van de windturbines een bijkomende drive kan zijn voor extra groene energie, maar dan is het opnieuw belangrijk dat er geen beperkende maatregelen komen die onze inzet verhinderen om te zorgen voor meer windenergie.

Een link naar de bespreking van de vraag om uitleg vindt u hier https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1192337/verslag/1194024

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief