Nieuws

4 juli 2017

Een nieuwe ruimtelijke visie voor Lanklaar

Met het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Vrietselbeek Lanklaar wil het stadsbestuur enerzijds nieuwe ontwikkelingen in Lanklaar mogelijk maken en anderzijds een aantal bestaande situaties in de juiste ruimtelijke context of bestemming brengen. Het plan bestaat uit een aantal deelplannen waarvan de voornaamste hier worden opgesomd:

  • School IMK: deze wordt ingekleurd in een zone van Openbaar nut en er worden uitbreidingsmogelijkheden voorzien, dit op vraag van IMK.
  • KMO-zone Soerveld: hier komt een kleine uitbreiding voor de regularisatie van een bestaand bedrijf en waarbij de beek wordt omgelegd en terug een open karakter krijgt;
  • Kerkhof Lanklaar: het kerkhof wordt ingekleurd als een zone voor openbaar nut en er wordt tevens woongebied gecreëerd in aansluiting met en ter versterking van het historisch centrum aan de Dorpsstraat.
  • Wonen aan de parkzone: het betreft hier de zone aan de Geverslaan, waar we een kwalitatieve projectzone voorzien voor wonen, met zicht op het parkgebied. Dit project zal dan tevens de sociale controle al daar versterken.

Burgemeester Lydia Peeters: "Na de voorlopige vaststelling van het RUP door de gemeenteraad moet het college van burgemeester en schepenen het RUP onderwerpen aan een openbaar onderzoek van 60 dagen waarbij alle betrokkenen de nodige inspraak hebben. Dat openbaar onderzoek zal plaatsvinden van 17 juli 2017 tot en met 14 september 2017. Daarna kan worden overgegaan tot een definitieve vaststelling."

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief