Nieuws

22 november 2017

Herinrichting en vergroening woonwijk Hoefkamp

Rotary Maasland Lanklaar participeerde in het project en voorzag een financiële tegemoetkoming voor de aankoop van nieuwe bomen.

Openbaar groen in woonwijken biedt tal van voordelen. Het zorgt voor rust, schaduw, een gezonde lucht en een aangename woonomgeving. Bij de aanleg van de wijk Hoefkamp zijn destijds heel wat (straat-)bomen aangeplant.

Burgemeester Lydia Peeters: “Op sommige plaatsen zijn deze bomen volledig ‘uit de kluiten’ gewassen. Een aantal bomen zorgt plaatselijk voor opgeduwde stoepen, beperkte verlichting en soms zwaar overhangende takken. Daarom vroeg en kreeg het stadsbestuur eind augustus een kapvergunning voor het verwijderen van 113 bomen in de wijk Hoefkamp. Aan deze kapvergunning was uiteraard wel een voorwaarde van heraanplanting gekoppeld. Op een infovergadering op 25 september werden alle bewoners uitgenodigd om kennis te nemen van de plannen en om hierover van gedachten te wisselen.”

In een eerste fase werden bomen gekapt en nieuwe aangeplant in de Lodderkuil, Saalweg, gedeelte Kolderstraat, A. Rodenbachstraat en Lichtstraat. Er werd gekozen voor diverse soorten van bomen waaronder Winterlinde, Krentenboom, Amberboom, Bolesdoorn, Haagbeuk en Pluimes. Per straat komt een andere soort. Op de kruispunten komt een hoekbeplanting met onder meer een bodembedekkende roos en ligusterhaag. Op die manier wordt de wijk Hoefkamp vergroend en verfraaid. Schepen van openbare werken Chrétien Van De Beek: “We zijn ook erg dankbaar dat Rotary Maasland Lanklaar een financiële bijdrage leverde voor de aankoop van de bomen voor de Lodderkuil.

“In een volgende fase zullen de straten Hoefkamp en Kolderstraat opgenomen worden”, aldus schepen Van De Beek. “Hier werden in het verleden al bomen gekapt maar werden er geen nieuwe bomen aangeplant met als gevolg een grijs en versteend straatbeeld. We willen deze straten volgend voorjaar vergroenen, grindstroken aanpakken en ook een aantal verkeersmaatregelen doorvoeren. Hiervoor volgt een tweede infovergadering in het voorjaar 2018.”

Het kappen van de bomen in de eerste fase ging van start in oktober. Het hout van de te kappen bomen werd door de stedelijke werkplaatsen verdeeld onder de geïnteresseerde buurtbewoners.

De volgende stap is het herstellen van de stoepen. “Op die manier wordt de wijk Hoefkamp opnieuw een groene, gezonde en aangename leefomgeving”, aldus nog een tevreden burgemeester Lydia Peeters.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief