Nieuws

30 juni 2016

Jaarverslag 2015 goedgekeurd op de Politieraad

In de politiezone Maasland wordt dagdagelijks goed werk geleverd. De dienstverlening staat garant voor een preventief en pro-actief optreden en een snelle en adequate hulpverlening. Op de politieraad van 29 juni werd het jaarverslag 2015 toegelicht.

Jaar na jaar kan de zone positieve cijfers voorleggen inzake criminaliteit: ten opzichte van 2010 is het aantal gerechtelijke misdrijven (o.a. diefstal, inbraken, drugs e.a.) met 26,5% gedaald in 2015.In absolute cijfers gaat het hier om 1907 gerechtelijke inbreuken in 2015, tegenover 2.593 in 2010.

Het aantal meldingen van overlast is licht gedaald, maar anderzijds waren er helaas wel meer meldingen betreffende het dealen van drugs. Hiervoor werden dan ook extra patrouilles en controles uitgevoerd.

Inzake verkeersongevallen is voor het jaar 2015 weliswaar een lichte stijging ten opzichte van 2014, maar wel betere cijfers dan de voorgaande jaren. In totaal raakten 179 mensen gewond in een verkeersongeval en waren er 6 dodelijke verkeersongevallen. 25% van deze ongevallen vonden plaats in het weekend en bij 8,1 % was er sprake van alcoholintoxicatie.

Wat betreft jeugd en sociaal werd er een daling opgetekend inzake intra-familiaal geweld. Anderzijds werden er 48 verdwijningen gesignaleerd, waarvan 36 minderjarigen.

Met de aanpassing van de formatie en de inzet van extra personeelsleden, hoopt de zone ook in de toekomst te kunnen zorgen voor een kwaliteitsvolle, zichtbare en klantgerichte dienstverlening.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief