Nieuws

29 mei 2018

Jaarverslag 2017 Politiezone Maasland

In de politiezone Maasland wordt dagdagelijks goed werk geleverd. De dienstverlening staat garant voor een preventief en pro-actief optreden en een snelle en adequate hulpverlening.

Personeelskader

De politiezone Maasland, met daarin Maaseik en Dilsen-Stokkem, heeft een korps van 74 personen in het operationeel kader (75 voorzien) en 20 personen in het administratief en ondersteunend kader, (18,8 FTE). Het personeel is gehuisvest deels in Lanklaar, deels in Maaseik en ingedeeld in verschillende functionaliteiten.

De financiën

Qua budget werd in 2017 een totaal bedrag van 7.712.490 euro aan uitgaven geboekt; De grootste post is personeelsuitgaven, goed voor 6.710.210en voor werkingskosten 776.660.De belangrijkste bron van inkomsten zijn de federale toelage en de bijdragen van beiden steden.

Er werd voor een bedrag van 216.240 euro aan investeringen ingeschreven. De belangrijkste aankopen in 2017 zijn 3 voertuigen, 9 kogelwerende vesten, warmtebeeldcamera, ANPR-uitbreiding, ademtoestellen, camerabewaking cel Lanklaar, en ICT materiaal.

Cijfers

Het aantal gerechtelijke inbreuken daalt jaar na jaar. In 2017 werden 1.878 gerechtelijke inbreuken vastgesteld in de politiezone Maasland.T.o.v. van 2016 is dit een daling van 1,9 %, ten aanzien van 2011 een daling van 18%

Hieronder vindt u een overzicht van de top vijf van de gerechtelijke inbreuken voor de periode van 2011 tot 2017.Het aantal drugsdelicten zit in een licht stijgende lijn: Er werden 199 delicten vastgesteld in 2017. 70% van de delicten betreffen bezit van drugs; Hiervoor werden dan ook extra patrouilles en controles uitgevoerd.


Inzake woninginbraken is er opnieuw een daling vast te stellen. de cijfers van 2017 tov 2016 tonen een daling van 35,5%; In de zone waren er 69 woninginbraken vastgesteld;


Wat verkeer betreft hadden we in Dilsen-Stokkem in 2017 161 verkeersongevallen waarvan 79 met gewonden. Hieronder ziet u de evolutie in deze cijfers:

Er werden in 2017 9042 voertuigen gecontroleerd binnen de politiezone. 588 ademtesten werden afgenomen waarvan 87 positief en 49 alert. In totaal werden 27 rijbewijzen ingetrokken.

Wat andere verkeersinbreuken betreft, werden er in 2017 14.494 inbreuken vastgesteld. De meest voorkomende inbreuk is overdreven snelheid, goed voor 76,95 % of 11.479 inbreuken.


Samenwerkingsovereenkomst.

De politiezones Carma, Lama en Maasland hebben gezocht op welke wijze en samenwerking in de toekomst mogelijk is, dit met het oog op een nog betere dienstverlening. Doel is een structurele samenwerking tot stand te brengen tussen de politiezones zonder dat deze hun zelfstandigheid verliezen.Naar financiële implicaties berust de samenwerking op wederkerigheid. Daar waar een verdeelsleutel aan de orde is, wordt overeengekomen 15% (Maasland), 25% (LaMa) en 60% (CARMA) te hanteren.

De samenwerking heeft betrekking op interventieteams, recherche, verkeer en radicalisering. Ook inzake preventie en welzijn op het werk wort er samengewerkt. De samenwerking wordt op gepaste tijden geëvalueerd;

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief