Nieuws

14 maart 2017

Kaart kwetsbaar bos staat vol met fouten

De waarde van die bossen is bepaald op basis van ecologische parameters, ouderdom, ligging, oppervlakte, Het gaat om bossen die nu in industrie-, woongebied of recreatiegebied liggen en niet - zoals het zou moeten - in bos- of natuurgebied, in parkgebied of natuurreservaat enz. Het gaat om zowel grote als kleine bosjes. De Vlaamse Regering heeft het ontwerpbesluit hierover goedgekeurd in juni 2016. Voor de eigenaars zijn er ook financiële compensaties voorzien.

“De kaart is ook al gezien door de Raad van State en de verschillende Vlaamse administraties”, reageert de woordvoerder van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). “Die administraties hebben honderden opmerkingen gemaakt, die zijn ook verwerkt. Vorige week is daar dan een hoorzitting over gehouden. Voor ons kan alles doorgaan zoals gepland, na de definitieve goedkeuring volgt dan een openbaar onderzoek.”

Elke boom

Maar daar zit nu volgens Lydia Peeters precies het probleem. “Eens die kaart is goedgekeurd door de regering, zijn die bossen ook al meteen beschermd. Als je daarna opmerkingen hebt, is alleen de Vlaamse regering bevoegd om het kapverbod op te heffen. Elke boom die gekapt wordt, moest dus via de Vlaamse regering passeren”, zegt Lydia Peeters.

“Op die kaarten staan bovendien fouten. Zo zijn de ruimtelijke plannen voor het industrieterrein in Rotem al helemaal goedgekeurd, de vergunningen om te kappen zijn er ook en nu zou dat dus plots een kwetsbaar bos zijn”, zegt Peeters. “Hetzelfde verhaal voor de Nationaal Parklaan, ook dat is zogezegd nog altijd bos. Op de hoorzitting kwam iemand van De Scheepvaart ook vertellen dat een deel van de Nike-site aan het kanaal, ook aangeduid is als bos.”

Boswachters

De kaarten zijn aan een bureau gemaakt. Natuur en Bos heeft daar allerlei bestaande informatie voor gebruikt, maar ook nog de oude Ferrariskaart (18de eeuw) om de historische bossen in kaart te brengen. Alles werd gebruikt, behalve de boswachters: die zijn niet ingezet om de kaart te controleren, want dat zou dan 533 mandagen kosten volgens de baas van Natuur en Bos tijdens de hoorzitting. De boswachters kennen hun bossen heel goed, als zij even naar een kaart kijken, dan halen ze daar meteen de fouten uit.

Lydia Peeters heeft ook grote problemen met de datum waarop die bescherming ingaat. “Nu is alles wat voor 31 januari 2014 is vastgesteld in allerlei ruimtelijke plannen niet meer geldig voor deze bossen. Maar we hebben al een regelgeving voor ruimtelijke ordening sinds 1999. Laten we dat dan als startdatum nemen. Want nu zijn er in Limburg wel zeer veel ruimtelijke plannen van voor 2014, die nu allemaal op de schop gaan. Ik denk daarbij ook aan het industriegebied Genk Noord, dat kan toch niet dat die allemaal niet meer gelden. Limburg heeft veel bos en wordt daardoor ook hard getroffen.”

Bescherming in overeenstemming brengen met beslist beleid

Lydia Peeters besluit: "Wij moeten als regio inzetten op groene gebieden en bossen. Daar bestaat binnen onze partij geen discussie over. Groene gebieden leveren levenskwaliteit en zorgen voor een beter welzijn, dat draagt op alle mogelijk manieren bij tot een beter klimaat, daarop moet Vlaanderen inzetten. We hebben dus bijkomend bos nodig en de waardevolle zonevreemde bossen dienen hierbij beschermd te worden. Deze bescherming moet wel in overeenstemming gebeuren met reeds beslist beleid. Dat is per definitie het geval wanneer de beslissing voor de aanleg van een fietspad of de realisatie van een goed gelegen industrieterrein al genomen werd."

(Liliana CASAGRANDE -Copyright © 2017 Concentra. Alle rechten voorbehouden)

Hier vindt u het verslag van de gedachtewisseling over de opmerkingen op de ontwerpkaart van de meest kwetsbare waardevolle bossen in de commissie Leefmilieu van 7 maart jongstleden.


Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief