Nieuws

11 april 2018

Nieuw woonaanbod in Hoefkamp

Recent heeft het stadsbestuur groen licht gegeven voor een aantal wijzigingen op de wijk Hoefkamp. De twaalf huurwoningen in de Rodenbachstraat zijn aan vernieuwing toe. Anderzijds is er nood aan maatregelen in de doodlopende straten Kolderstraat aan Saalweg en het aangrenzend speelterrein.

SHM Ons Dak onderzocht hoe enerzijds de leefbaarheid in deze woonwijk kan verhoogd worden en tegelijk ook kan voorzien worden in aangepaste woningen voor ouderen. Er werd een ontwerpplan opgemaakt en dit werd op 08 maart op een infomarkt voorgesteld aan de bewoners in de wijk.

In het ontwerpplan Kolderstraat-Saalweg is voorzien om twaalf appartementen voor senioren te bouwen. Deze seniorenwoningen zijn voorzien van bredere deuren, inloopdouche en sani-taire handgrepen, zaken die het mogelijk om langer in je woning te blijven wonen.De bewoners van de twaalf appartementen hebben een groen en rustgevend uitzicht.

Er komen ook zeven nieuwe gezinswoningen met twee slaapkamers voor kleine, jonge gezinnen. Alle woningen zijn voorzien van een tuintje. Hiermee wordt het woonaanbod inzake sociale huurwoningen verhoogd met 25 wooneenheden.

Verder is in het plan een nieuw aangelegde speel- en rustzone voorzien die zorgt voor een aangename ontmoetingsplek voor jong en oud. Het speelterrein is centraal gelegen met een optimale bereikbaarheid en betrokkenheid van omwonenden. De speel- en ontmoetingszones zijn autovrij. Door enkel plaatselijk verkeer toe te laten en het ontwerp van de weg aan te passen, biedt de Kolderstraat een veilige toegang naar het speelterrein voor fietsers en voetgangers. Door de bewoning aan de rand wordt de sociale controle verhoogd. Er wordt ook voorzien in de nodige parkeerplaatsen aan de rand van het wooncomplex.

In een eerste fase zullen de woningen gebouwd worden aan de Kolderstraat-Saalweg. De mensen die nu in de Rodenbachtstraat wonen kunnen vervolgens verhuizen naar deze site en zodoende in eigen wijk blijven wonen. Zodra dit project gerealiseerd is zullen de 12 woningen in de Rodenbachtstraat afgebroken worden en vervangen worden door 18 nieuwe woningen.

Eerder heeft het stadsbestuur reeds ingezet op de vergroening van de wijk. Weldra komen er ook extra verkeersremmende maatregelen. Elementen die de gebeuren met instemming en inspraak van de bewoners en die de leefbaarheid zeker ten goede komen.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief