Viceminister-president van de Vlaamse Regering
Vlaams minister van Begroting, Financiën, Energie, Cultuur, Media en Jeugd

Lydia bij hardst werkende parlementsleden

Deel: LinkedIn

De krant 'De Tijd' ging recent na wie de ijverigste parlementsleden zijn.

Voor alle Vlaamse parlementsleden keken ze hoe vaak ze amendementen, schriftelijke vragen en moties indienden, en hoe vaak ze het woord namen in de plenaire vergadering en de commissies. De oefening werd gemaakt voor de huidige legislatuur (sinds medio 2014).

Op basis van de resultaten werden de parlementsleden ingedeeld in 4 categorieën:

  • 1. Bezige bijen: veel tussenkomsten, veel initiatieven.
  • 2. Stille krachten: weinig tussenkomsten, veel initiatieven.
  • 3. Babbelaars: veel tussenkomsten, weinig initiatieven.
  • 4. Passievelingen: weinig tussenkomsten, weinig initiatieven.

Aan de hand van deze indeling, werd Lydia Peeters terecht opgenomen in de eerste categorie ‘bezige bijen’. Met in totaal 67 tussenkomsten, 8 initiatieven en 486 vragen, mogen we spreken van een zeer actieve en intensieve inzet van Lydia in het Vlaams Parlement. Het volledige artikel leest u hier.