Nieuws

3 mei 2017

Meer inzetten op hergebruiksmogelijkheden voor leegstaande gebouwen

De studie ‘Kwantificeren van hergebruiksmogelijkheden van leegstaande en onderbenutte panden in Vlaanderen’ toont namelijk aan dat er heel wat langdurige en dus problematische leegstand is.

Ruim de helft van de leegstand biedt echter ook heel wat hergebruiksmogelijkheden, wat aantoont dat hergebruik een valabele en realistische optie is om de doelstellingen rond het vrijwaren of beperken van open ruimte te halen. Er zijn tevens een aantal regionale verschillen in hergebruiksmogelijkheden, waardoor een gebiedsgerichte aanpak van belang is, die nog sterker kan inzetten op verdichting en verweving. In het kader van het aankomende Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) is het alleszins belangrijk in te zetten op de verhoging van het ruimtelijk rendement.

“Naast het hergebruik, pleit ik tevens voor een inhaalbeweging op het vlak van de opbouw van de administratieve databanken”, zegt Lydia Peeters. De minister zegt alvast tot een geïntegreerde oplossing te willen komen door de regelgeving van de verschillende registers en inventarissen nog beter op mekaar af te stemmen. Dat kunnen we alleen maar toejuichen. Belangrijk is dat we de juiste cijfers hanteren”, zegt Peeters. De studiedienst van de Vlaamse Regering kan hierin een meer belangrijke rol spelen.

“Alleszins is het goed om te horen dat het scenario ruimtelijk rendement veel hogere hergebruiksmogelijkheden biedt dan het scenario van de knooppunten, waar ik serieuze bedenkingen bij heb. Het principe van ruimtelijke ontwikkeling gekoppeld aan bestaande collectieve vervoersknooppunten, kan vooralsnog onvoldoende overtuigen en heeft nefaste gevolgen voor Limburg, maar ook voor de Kempen en een deel van West-Vlaanderen. We moeten daarom faciliteren en stimuleren om hergebruik mogelijk te maken”, besluit Peeters.

Het verslag van de commissievergadering van 2 mei vindt u hier.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief