Nieuws

4 december 2016

Naar een efficiëntere en meer rechtszekere Vlaamse rechtspraak

De wijziging van dit decreet is een initiatief van Lydia Peeters, samen met Axel Ronse, Lode Ceyssens, Wilfried Vandaele, Ward Kennes en Jan Hofkens.

Vlaanderen telt drie onafhankelijke bestuursrechtscolleges: de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Milieuhandhavingscollege en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

Iedereen die in Vlaanderen wilt bouwen heeft een bouwvergunning nodig. Wanneer een bouwvergunning wordt geweigerd of als men deze wilt aanvechten, kan men zich richten tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVB). Bij de Raad van State waren er vroeger lange beroepsprocedures. Daarom werd op Vlaams niveau de Raad voor Vergunningsbetwistingen opgestart in 2009. Ook in de eerste jaren van de Raad voor Vergunningsbetwistingen bleef de achterstand echter aanzienlijk, naar verluidt omdat er veel meer beroepen ingediend werden dan verwacht.

In het bijzonder wil dit voorstel de werking van de Raad voor Vergunningsbetwistingen optimaliseren: deze Raad, die beroepsprocedures tegen bouw- en verkavelingsvergunningen behandelt, wordt zodra de omgevingsvergunning in voege treedt op 23.02.2017, ook bevoegd voor beroepen tegen milieuvergunningen.

Het voorstel van decreet voorziet in procedurele en organisatorische aanpassingen om ervoor te zorgen dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen én sneller kan handelen én er vlot deze bijkomende bevoegdheid van de milieuvergunningen bij kan nemen zodat Vlaanderen in deze beter doet dan de federale Raad van State.

Enkele financiële en personele maatregelen van de Vlaamse Regering hebben er intussen voor gezorgd dat de Raad al wat bijgebeend heeft en er een zekere achterstand is weggewerkt. Van de laatste twee werkjaren zijn er echter nog altijd heel wat dossiers hangende. Met deze organisatorische en procedurele maatregelen willen we zorgen voor minder instroom en een snellere afhandeling.

Het is hoe dan ook de ambitie dat er met deze decreetswijziging verbetering komt voor zaken die aanhangig worden gemaakt bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De aanpassingen moeten leiden tot een betere, efficiëntere en meer rechtszekere Vlaamse rechtspraak. Iedereen die wilt bouwen en investeren rekent op rechtszekerheid en procedures die jarenlang aanslepen kunnen gewoonweg niet. Daarmee moeten we definitief komaf maken.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief