Nieuws

18 januari 2017

Nieuw Departement Omgeving vanaf 1 april 2017

Het departement Ruimte wijzigt van naam en wordt het Departement Omgeving. Een nieuw departement Omgeving is nodig in het kader van de instrumenten die worden hervormd, de omgevingsvergunning die eraan komt en de integratie van het milieueffectenrapport en het ruimtelijk uitvoeringsplan. Uiteraard zal dat ook goed gemonitord worden. Dat gebeurt nu ook voor elk departement, zodat de personeelsbezetting, maar ook de geboekte efficiëntiewinsten goed worden bijgehouden.

De taken van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie zullen worden opgenomen door het omgedoopte Departement Omgeving. De zes bestaande beleidsvelden van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) en Leefmilieu, Natuur en Energie (LNO) blijven behouden, en ook de bestaande agentschappen met hun opdrachten blijven bestaan.

Door het voorontwerp van besluit ontstaat er dus een Vlaams Ministerie van Omgeving, dat bestaat uit het gelijknamige departement en vijf agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid en vijf agentschappen met rechtspersoonlijkheid. Het besluit ligt nu voor advies bij de Raad van State. De inwerkingtreding is bepaald op 1 april 2017.

De overdracht van het personeel, die voortvloeit uit de oprichting, zal het voorwerp uitmaken van een afzonderlijk besluit van de Vlaamse Regering. Daarvoor werken de leidende ambtenaren een projectstructuur uit voor de voorbereiding van de operationele werking van dat departement. In aanloop van de oprichting zal de secretaris-generaal van het omgevingsdepartement het departement verder vorm geven.

Voor het integreren van deze diensten is er geen decretale ingreep nodig. De inkanteling vereist wel een decreetswijziging, meer bepaald om op decretaal niveau te voorzien in een aantal naamswijzigingen. In plaats van Leefmilieu, Natuur en Energie zal dat dan telkens Omgeving moeten worden. Die aanpassing kan ten vroegste gebeuren nadat het besluit definitief is en er sprake is van een omgevingsadministratie. Op de dag dat de Vlaamse Regering dit ontwerp goedkeurt, zal dus direct een voorontwerp van decreet geagendeerd worden om de nodige naamswijziging in de sectordecreten door te voeren.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief