Nieuws

3 juli 2017

Nieuwe politiereglementen voor veiliger verkeer

Goedkeuring tonnagebeperking in de Kempenstraat vanaf de Rijksweg richting Maas

Op de Kempenstraat, tussen de Rijksweg en de Maas, wordt een tonnagebeperking ingevoerd voor bestuurders van voertuigen bestemd of gebruikt voor het vervoer van zaken waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton, met uitzondering voor laden en lossen.

Deze maatregel wordt van kracht vanaf 1 juli 2017 en kadert binnen de afspraken die gemaakt zijn met enerzijds de bewoners van de Kempenstraat en anderzijds de NV Waterwegen en zeekanaal die momenteel werken uitvoert in de winterbedding van de Maas.

Nieuwe regels voor verkeerscirculatie in de schoolomgeving van de Vrije Basisschool in Elen

Aan de basisschool in de Langstraat in Elen werd recent een fietsstraat afgebakend om het verkeer in de schoolomgeving veiliger te maken. Hiervoor werd een nieuw politiereglement ingevoerd dat van toepassing is vanaf 1 juli 2017. Gemotoriseerd verkeer mag uitrijden via het straatje langs de parking, maar de fietsers hebben hier voorrang (fietsstraat en voorrangsborden thv parking - weg). Het is dus ontmoedigend om die uitrit te gebruiken voor autobestuurders. Zij worden aangeraden om via de parking zelf uit te rijden.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief