Nieuws

14 november 2017

Nutsleidingen & wegeniswerken in Boyen

In januari 2015 werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen Infrax en de stad Dilsen-Stokkem voor riolerings- en wegeniswerken in de Boyen en de Boyerweg. Hierbij werd infrax aangeduid als bouwheer en werd tevens de verdeling van de kosten procentueel vastgelegd. De firma Geotec Studiebureau kreeg de opdracht om een ontwerpdossier op te stellen. Dit ontwerp werd inmiddels goedgekeurd op de ambtelijke commissie onder leiding van de Vlaamse Milieu Maatschappij, VMM, die toezicht houdt op waterzuivering en rioolbeheer.

Vervolgens werd in mei 2017 een lastenboek opgesteld, waarbij de totale werken geraamd werden op een bedrag van € 1.285.359,00 excl. btw. Het aandeel van de stad voor de wegenis werd geraamd op € 203.393,43 excl. BTW of € 246.406,00 incl. BTW.

In de aanbestedingsprocedure werden twee offertes ontvangen en na nazicht kon de opdracht gegund worden aan de firma Van Beers Hoogeloon BV voor een bedrag van € 1.391.441,68 excl. BTW of € 1.450.434,21 incl. BTW. Het aandeel van de stad hierin bedraagt € 339.909,30 incl. BTW. Gezien deze raming het initieel vastgelegd krediet overschreed, werd het dossier opnieuw ter goedkeuring opnieuw aan de gemeenteraad van 9 oktober 2017 die hiervoor groen licht gaf.

Op de vergadering van 13 oktober 2017 van het college van burgemeester en schepenen kon vervolgens de opdracht definitief gegund worden.

Naast riolerings- en wegeniswerken in de Boyen en de Boyerweg besliste het stadsbestuur om in de Boyen het elektriciteitsnetwerk ondergronds te brengen en de verlichtingspalen te vervangen. De kosten hiervan werden geraamd op € 49.180,00.

Op 23 oktober werd alvast groen licht gegeven voor het vernieuwen van de waterleiding in de Boyen en de Boyerweg. Deze werken worden uitgevoerd door de firma Decock & Partners en gebeuren in opdracht van De Watergroep. Deze werken duren tot 30 november. Het stadsbestuur hoopt dat de riolerings- en wegeniswerken hier op kunnen aansluiten. De werken zullen ruim 100 dagen in beslag nemen.
Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief